NovostiAglomeracija

Emitiranjem radio spota i postavljanjem jumbo plakata informiramo javnost o provođenju projekta

Osim građevinskih radova, u sklopu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“  radi se i na informiranju javnosti o svim dijelovima projekta. Tako su tijekom ovog mjeseca postavljeni jumbo plakati u ulici Vladimira Nazora, na raskrižju državne ceste D45 i to u smjeru prema Kolodvorskoj ulici, Trgu kralja Tomislava i Ulici hrvatskih branitelja. Plakati će se na ovoj frekventnoj lokaciji za promet pješaka i automobila nalaziti ...

Aglomeracija

Gradonačelnik Zlatko Babić u obilasku radova na projektu Aglomeracije u Ilovoj

Preuzeto s portala https://www.kutina.hr/U utorak su Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić, direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i predsjednik VMO Ilova Dražen Ferić obišli radove na projektu Aglomeracije u Ilovoj.Samim projektom u naselju će biti izgrađeno 6.480 m vodovoda te 700 m kanalizacije. Ulice u kojima se radi samo vodovod su:Ulica Vladimira Nazora i braće Perkovića = 3.300 m (od nogometnog igrališta do rijeke Ilove) u dužini od 3.300 m, Ulica Vladimira Nazora (od crkve do Bezegove grede, p ...

Aglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedan više od 64 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U ponedjeljak, 12. listopada, u Kutini je, u prostorijama Moslavine d.o.o., uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, potpisan je ugovor o izvođenju radova na EU projektu - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina II - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje - A.3. u vrijednosti od 64.371.693,10 kn (bez PDV-a) s tvrtkom HIS d.o.o., Donja Višnjica sufinanciran bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Navedenim ugovorom na sustavu javne vodoopskrbe izgraditi će se 1.951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila do DN110 te rekonstruirati 8.234 m cjevovoda profila DN90 do DN250. Na sustavu javne odvodnje rekonstruirati će se 4.605 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 1.615 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje uz pripadajuće preljeve, prigušnice i rasteretne kolektore te će se izgraditi 4.457 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 7.068 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje, 1.581 m tlačnih cjevovoda te 5 crpnih stanica.

Aglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode - Ravnik II sufinanciran bespovratnim sredstvima EU

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ vrijednog 390.731.725 kn od čega 262.967.283 kn čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, u Popovači je 12.08.2020. godine potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II. Vrijednost ugovora je 40.447.641,00 kn (bez PDV-a), a putem otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova odabrana je tvrtka Vodotehnika d.d. iz Zagreba. Tehnologija novog postrojenja bit će slična postojećoj. Tu će se provoditi areacija, oksidacija, filtracija i dezinfekcija.

Ugovor su potpisali direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i direktor Vodotehnike Šimun Lušić. Potpisivanju Ugovora nazočili su i gradonačelnik Grada Popovače g. Josip Mišković, gradonačelnik Grada Kutine g. Zlatko Babić, zamjenik voditelja sektora EU projekata u Hrvatskim vodama Goran Milaković, stručni suradnici iz Moslavine d.o.o. i predstavnici medija.

Aglomeracija

Potpisani ugovori o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedni više od 185 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U utorak, 28. srpnja, u Kutini su, u Hotelu Kutina, uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, svečano potpisani ugovori s izvođačima radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina i radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kutina. Potpisivanjem ugovora službeno su, a nakon dugotrajnih i složenih otvorenih postupaka javne nabave, započeli radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina. Vrijednosti potpisanih ugovora iznose 185.572.763,26 HRK, a odnose se na ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina u iznosu od 76.237.089,04 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila tvrtka AQUATERM d.o.o. iz Karlovca čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe aglomeracija Kutina I u iznosu od 109.335.674, 22 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila Zajednica ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. iz Novske. Uskoro se očekuje završetak postupaka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovog projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr