GDPR
Zaštita osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti MOSLAVINE d.o.o.

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Ovom Izjavom o povjerljivosti MOSLAVINA d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Službenom mrežnom stranicom www.moslavina-kutina.hr upravlja MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini na adresi Školska ulica 4, OIB 98526328089, koji je voditelj obrade podataka.

Potpisom zahtjeva smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.
Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca, koji se nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti na adresi Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe, od 30.12.2011. godine.
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje, od 23.12.2010. godine.
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva ispitanika za ostvarivanje usluge dostupnim na našoj stranici.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka Ivani Canjuga na e-mail adresu: ivana.canjuga@moslavina-kutina.hr  ili na adresi Društva.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Ivana Canjuga
Telefon: 044/691-428
Fax: 044/691-414
e-mail: ivana.canjuga@moslavina-kutina.hr 

Zakoni i propisi:

Zakon o provedbi Opće uredbe osobnih podataka (NN 42/18)
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list EU L 119/1)


Interni akti:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o uporabi i sigurnosti informatičkog sustava Moslavine d.o.o.
Koje osobne podatke korisnika obrađujemo?

Obrasci:

Obrazac – Zahtjev ispitanika