Savjetovanje
Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – ODLUKA O VODNOM REDARSTVU

Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Kutina namjerava uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o vodnom redarstvu. Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 16.10.2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu info@moslavina-kutina.hr ili na adresu: Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, 44320 Kutina.

   

Javni poziv sa obrazloženjem

Nacrt Odluke o vodnom redarstvu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću - Odluka o vodnom redarstvu