Zakoni
Etički kodeks

Etičkim kodeksom Moslavine d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika Moslavine d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.
Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa direktor Društva Moslavine d.o.o. imenovao je Etičko povjerenstvo, koje obavlja slijedeće poslove:
promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika Moslavine d.o.o., te odnosima zaposlenika prema građanima,
zaprima pritužbe zaposlenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika,
provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci predsjednika etičkog povjerenstva:
Ivana Canjuga, mag.iur.
Voditelj općih i pravnih poslova
Tel.: 044/691-428
Fax.:044/691-414
E-mail: protokol@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Etički kodeks i Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Moslavina d.o.o.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) utvrđena je obveza direktora društva da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12), utvrđena je dužnost direktora društva da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.
Telefon: 044/691-430
Fax: 044/691-425
e-mail: ksenija.sedlacek_gluscic@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)