Usluge
Intervencije - sustav javne odvodnje

Intervencija na sustavu mreže interne odvodnje i kanalizacijskog priključka

Odgovorna osoba: Vlasnik objekta i kanalizacijskog priključka.
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obrača obrtničkoj radnji.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Predstavniku stanara koji obavještava Upravitelja zgrade (Stan servis ili Stambeni servis).
iznimni slučaj: u dane tjednog odmora i blagdana kako bi se spriječilo zagađenje okoliša i moguće poteškoće sanitarne prirode vlasnik kanalizacijskog priključka ili Upravitelj zgrade može se obratiti:
SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
telefon: 691-432
RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak: 07:00 - 15:00

Intervencija - čišćenje septičkih jama

Koncesionar na području:
Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina - Moslavina d.o.o. telefon: 691-434; mail: ivana.miklic@moslavina-kutina.hr  - cjenik pražnjenja septičke jame (u m3) dostupan je u sklopu odluke.

Intervencije - interna vodovodna mreža

Intervencija - interna vodovodna mreža

Odgovorna osoba: Vlasnik objekta.
U slučaju obiteljske građevine se obraća obrtničkoj radnji.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Predstavniku stanara koji obavještava Upravitelja zgrade (Stan servis ili Stambeni servis).
Upravitelj za zgrade: Stan servis (Gršeta - 098 430 456) ili Stambeni servisi (Tunjić - 091 5232 620). Ako ne znate tko upravlja Vašom zgradom, molimo da kontaktirate predstavnika stanara.

Zgrade u Kutini
Dubrovačka bb
K.P.Krešimira IV Centar 1
K.P.Krešimira IV Centar 2
K.P.Krešimira IV 6,8
K.P.Krešimira IV 12-16,18
K.P.Krešimira IV 47,49,51
K.P.Krešimira IV 53,55,57
K. Trpimira 1,2,3,4,5,6,7,8
A. Hebranga 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,9-17,16-24,
K. Domagoja 1,3,5,7,9,11,13
P. Preradovića 1,2,3,4
K. Višeslava 2,4,6,8
I.G.Kovačića 3,5,11,24,26,
Lj. Posavskog 27,4,6
Kolodvorska 2,46
Pakračka 1,3
I. Zajca 1,3,5,7,9
A.B.Šimića 2,14,16,18,25,
M. Krleže 1a,25,27,29,31,33,37,39,41,51,6
A.Šenoe 6,7,10
V. Nazora 23
D. Domjanića 2,4
A. Vukovar 1-samački
Lj. Posavskog 25-samački
Osječka 1-samački
M. Lovraka bb
H. Branitelja 11,13,17,

Zgrade u Popovači
Trg g. Erdedya 14, 13
Jelengradska 13