Dokumenti
Dokumenti za potrošače
Naziv dokumenta
Ažuriranje matičnih podataka
Etički kodeks
EU projekti - informativno
Izmjena Odluke o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje
Izmjena Odluke o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
Nacrt iskopa za priključak
Nacrt šahte za vodu
Obavijest javna nabava - NN 120/16
Obavijest javna nabava - NN 120/16-ažurirano 2022.
Obavijest javna nabava – NN 120/16-ažurirano 9.2021.
Obavijest javna nabava - NN 90/11
Obrazac - zahtjev ispitanika
Odluka o cijeni ostalih usluga
Odluka o cijeni ostalih usluga EUR
Odluka o cijeni vodnih usluga 12/2021.
Odluka o cijeni vodnih usluga 6/2018.
Odluka o cijeni vodnih usluga EUR
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj - Općina Popovača
Odluka o naknadi za razvoj - Grad Kutina
Odluka o naknadi za razvoj - Općina Velika Ludina - izmjena i dopuna odluke
Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj- Općina Velika Ludina
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Grad Kutina
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine - Grad Kutina
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine - Općina Popovača
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine - Općina Velika Ludina
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova
Odluku o vodnom redarstvu
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2020.-2023.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2020.-2023. - I. Izmjena
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2020.-2023. - II. izmjena
Politika sustava upravljanja
Politika zdravstvene ispravnosti hrane
Poslovnik sustava upravljanja
Pregled ugovora JN
Proširena analiza vode 2023.
Prošireni telefonski imenik
Zahtjev za priključak na vodu/odvodnju