Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013.
Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani i vodospremnik i crpna stanica Torovi
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013.

 

Natječaj:

"Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)

 

Naziv projekta:

Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani te Vodospremnik i crpna stanica "Torovi"

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Partneri na projektu:

Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina, Općina Lipovaljani

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo poljoprivrede

 

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatske vode

 

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt se odvija na području Grada Kutine i Općine Lipovljani (naselja Kutina, Husain, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Krivaj i Lipovljani). U sklopu projekta izgradit će se 20.000 m magistralnog cjevovoda, 7.940 m distributivnog cjevovoda, 3 crpne stanice, 5 mjerno-regulacijskih okana, 1 klorinatorska stanica i 1 vodosprema kapaciteta 1000 m3. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu distribucije vode oko 640 stanovnika sa područja naselja Zbjegovača, Banova Jaruga i Krivaj koji se nalaze uz trasu magistralnog vodovoda te se indirektno osigurava zdravstveno ispravna voda za 4940 stanovnika. Također stvaraju se preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnih uličnih cjevovoda u naseljima Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice i Janja Lipa što će se izvoditi u sklopu projekta "Moslavina".

 

Ukupna vrijednost projekta:

34,3 mil. kn

 

EU sufinanciranje projekta:

22,6 mil. kn

 

Početak radova:

listopad 2012.

 

Kraj radova:

prosinac 2016.

 

Za dodatne informacije:

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
 

Sanitarno fekalna kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013.

 

Natječaj:

"Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)

 

Naziv projekta:

Sanitarno feklana kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Partneri na projektu:

Grad Popovača

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo poljoprivrede

 

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatske vode

 

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt se odvija na području Grada Popovače (naselje Voloder). U sklopu projekta izgradit će se 2.800 m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 360 stanovnika iz Zagrebačke ulice u Voloderu. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici u Voloderu omogućava se provedba EU projekta Aglomeracija Popovača kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Popovača i Voloder.

 

Ukupna vrijednost projekta:

3,7 mil. kn

 

EU sufinanciranje projekta:

3,1 mil. kn

 

Početak radova:

listopad 2012.

 

Kraj radova:

prosinac 2016.

 

Za dodatne informacije:

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
 

Kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička lipa u Repušnici
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013.

 

Natječaj:

"Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)

 

Naziv projekta:

Kanalizacijski cjevovod u Ulici Repušnička Lipa u Repušnici

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Partneri na projektu:

Grad Kutina

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo poljoprivrede

 

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatske vode

 

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt se odvija na području Grada Kutine (naselje Repušnica). U sklopu projekta izgradit će se 2.800m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 420 stanovnika iz Ulice Repušnička Lipa u Repušnici. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u ulici Repušnička Lipa u Repušnici omogućava se provedba EU projekta Moslavina kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Kutina.

 

Ukupna vrijednost projekta:

2,8 mil. kn

 

EU sufinanciranje projekta:

2,2 mil. kn

 

Početak radova:

listopad 2012.

 

Kraj radova:

studeni 2016.

 

Za dodatne informacije:

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432