Fond solidarnosti EU
Projekt obnove konstrukcije građevine - sanacija Vodospremnika Kutina
Fond solidarnosti Europske unije
FSEU.2022.MINGOR.03
 
Natječaj:

"Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama" 

Udio bespovratnih sredstava: 100%

 

Naziv projekta:

Projekt obnove konstrukcije građevine - sanacija Vodospremnika Kutina

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Posredničko tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

  

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Namjena građevine je vodospremnik koji služi za spremanje i pričuvu pitke vode u sklopu vodovodne mreže. S obzirom da takva građevina mora biti tehnički i sanitarno besprijekorno izvedena, svako oštećenje nosivih elemenata može dovesti do urušavanja krovne konstrukcije, propuštanja podzemnih ili oborinskih voda u sam vodospremnik što sve utječe na zdravstvenu ispravnost vode te na sigurnost same opskrbe.

 

Nakon potresa primijećena su sljedeća oštećenja:

1) Oštećenja nosivih elemenata:

- horizontalne i vertikalne pukotine na površinama nosivih zidova i krovnih kupola vodnih komora, međusobno mjestimično povezane

- horizontalne i dijagonalne pukotine oko otvora nosivih zidova zasunske komore

2) Nekonstruktivna oštećenja:

- oštećenja parapeta i nadvoja

- oštećenje hidroizolacije krovnih kupola

- odvajanje boje i žbuke

 

Kroz nekoliko aktivnosti projekta izvršena je obnova vodospremnika, a to su:

- Izrada elaborata i projekta obnove

 - Kontrola glavnog projekta (revizija)

- Radovi za obnovu konstrukcije građevine

 - Stručni nadzor

 

Ukupna vrijednost projekta:

454 tisuće eura

 

EU sufinanciranje projekta:

454 tisuće eura

 

Početak radova:

3/2022.

 

Kraj radova:

8/2023.

 

Za dodatne informacije:

Mirela Periša, mag.ing.aedif.044/691-431