O nama
Kontakti

URED DIREKTORA
mr.oec. Mijo Šepak
Tel: (044) 691-413
E-mail: direktor@moslavina-kutina.hr

SEKTOR PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE
Renato Beronić, dipl.ing.
Tel: (044) 691-426
E-mail: renato.beronic@moslavina-kutina.hr
Ivica Tomljenović, ing.
Tel: (044) 679-259
E-mail: ivica.tomljenovic@moslavina-kutina.hr

SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.
Tel: (044) 691-432
E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA, OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA
mr.sc. Josipa Lisak Klepica, dipl.oec.
Tel: (044) 691-415
E-mail: josipa.lisak_klepica@moslavina-kutina.hr
Helena Haić, bacc.oec.
Tel: (044) 691-418
E-mail: helena.haic@moslavina-kutina.hr

SEKTOR RAZVOJA, INVESTICIJA I GRAĐENJA
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.
Tel: (044) 691-432
E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

Za ostale telefonske brojeve molimo pogledati „Telefonski imenik“ 

Uprava

Društvo Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju postoji od 1961. godine, a pod ovim imenom Moslavina d.o.o. djeluje od listopada 1996. godine. Odluka o organiziranju usklađena je sa odredbama ZTD-a i sastavljena u obliku društvenog ugovora.

Djelatnosti društva su: proizvodnja i opskrba pitkom vodom te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te održavanje.
Društvo danas zapošljava oko 80 radnika.

Direktor
mr.oec. Mijo Šepak
Rođen u Kutini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kutini, a fakultet i magisterij u Zagrebu. Na mjestu direktora je od 2002. godine.Skupština društva
Skupštinu društva Moslavina d.o.o. Kutina čine zakonski zastupnici vlasnika: Gradonačelnik Grada Kutine, Gradonačelnik Grada Popovače i Načelnik Općine Velika Ludina.

Nadzorni odbor
Odlukom Skupštine društva Nadzorni odbor društva ima pet članova. Četiri člana nadzornog odbora imenovala je Skupština društva, a jednog člana Radničko vijeće društva. Skupština je imenovala dva člana iz Grada Kutine, jednog člana iz Grada Popovače i jednog člana iz Općine Velika Ludina.

Vlasnička struktura
Društvo Moslavina d.o.o. Kutina je u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, na čijem području djeluje, u slijedećem omjeru:
1. Grad Kutina                 61 %
2. Grad Popovača           32 %
3. Općina Velika Ludina   7 %