NPOO 2021.-2026.
Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Sokolovec u Kutini
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Mehanizam za oporavak i otpornost

 

Natječaj:

"C1.3 Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom"

Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Udio sufinanciranja: 80% prihvatljivih troškova

 

Naziv projekta:

Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Sokolovec u Kutini

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Posredničko tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode

  

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ulični vodoopskrbni cjevovod u Ulici Sokolovec u Kutini ukupne je dužine 858 metara, izveden od cijevi materijala PEHD PE100 DN110. Na samom početku odvojka uličnog cjevovoda izvedeno i AB zasunsko okno u kojem je smještena potrebna vodovodna armatura (sekcijski zasun i odzračno- dozračni ventil). Izgradnjom ovog cjevovoda stanovnicima Ulice Sokolovec, koji dosad nisu imali pristup vodoopskrbnoj mreži, omogućeno je priključenje na istu.

 

Ukupna vrijednost projekta:

86.109,92 eura

 

EU sufinanciranje projekta:

47.261,92 eura

 

Početak radova:

6/2021.

 

Kraj radova:

4/2022.

 

Za dodatne informacije:

Mirela Periša, mag.ing.aedif.044/691-431
 

 

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Mehanizam za oporavak i otpornost

 

Natječaj:

"C1.3 Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom"

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Udio sufinanciranja: 80% prihvatljivih troškova

 

Naziv projekta:

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Posredničko tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode

 

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Izgradnja uličnog vodoopskrbnog cjevovoda u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini provodi se u ukupnoj dužini od 3915 metara (od čega 1326 metara novog cjevovoda, a 2589 metara je rekonstrukcija postojećeg), izveden od cijevi materijala PEHD PE100 DN160 i DN110. Izgradnjom ovog cjevovoda stanovnicima Ulice Stjepana Radića, koji dosad nisu imali pristup vodoopskrbnoj mreži, omogućit će se priključenje na istu. U sklopu projekta izgradit će se 28 novih kućnih priključaka (80-90 stanovnika) i time omogućiti sigurnija isporuka postojećih 320-330 stanovnika i poslovnih subjekata (109 potrošnih mjesta).

 

Ukupna vrijednost projekta:

945.136,30 eura

 

EU sufinanciranje projekta:

584.952,33 eura

 

Početak radova:

2/2022.

 

Kraj radova:

8/2023.

 

Za dodatne informacije:

Mirela Periša, mag.ing.aedif.044/691-431