Izvještaji
Nadzorni odbor
Naziv dokumenta
170. sjednica (23.05.2024.) - Odluke
170. sjednica (23.05.2024.)
169. sjednica (30.04.2024.) - Odluke
169. sjednica (30.04.2024.)
168. sjednica (20.03.2024.) - Odluke
168. sjednica (20.03.2024.)
167. sjednica (28.12.2023.) - Odluke
167. sjednica (28.12.2023.)
166. sjednica (30.11.2023.) - Odluke
166. sjednica (30.11.2023.)
165. sjednica (02.11.2023.) - Odluke
165. sjednica (02.11.2023.)
164. sjednica (16.10.2023.) - Odluke
164. sjednica (16.10.2023.)
163. sjednica (28.09.2023.) - Odluke
163. sjednica (28.09.2023.)
162. sjednica (16.06.2023.) - Odluke
162. sjednica (16.06.2023.)
161. sjednica (19.05.2023.) - Odluke
161. sjednica (19.05.2023.)
160. sjednica (18.05.2023.) - Odluke
160. sjednica (18.05.2023.)
159. sjednica (26.04.2023.) - Odluke
159. sjednica (26.04.2023.)
158. sjednica (29.03.2023.) - Odluke
158. sjednica (29.03.2023.)
157. sjednica (20.02.2023.) - Odluke
157. sjednica (20.02.2023.)
156. sjednica (28.12.2022.) - Odluke
156. sjednica (28.12.2022.)
155. sjednica (12.12.2022.) - Odluke
155. sjednica (12.12.2022.)
154. sjednica (30.09.2022.) - Odluke
154. sjednica (30.09.2022.)
153. sjednica (29.09.2022.) - Odluke
153. sjednica (29.09.2022.)
152. sjednica (14.07.2022.) - Odluke
152. sjednica (14.07.2022.)
151. sjednica (24.06.2022.) - Odluke
151. sjednica (24.06.2022.)
150. sjednica (23.05.2022.) - Odluke
150. sjednica (23.05.2022.)
149. sjednica (02.05.2022.) - Odluke
149. sjednica (02.05.2022.)
148. sjednica (31.03.2022.) - Odluke
148. sjednica (31.03.2022.)
147. sjednica (25.02.2022.) - Odluke
147. sjednica (25.02.2022.)
146. sjednica (28.12.2021.) - Odluke
146. sjednica (28.12.2021.)
145. sjednica (13.12.2021.) - Odluke
145. sjednica (13.12.2021.)
144. sjednica (29.09.2021.) - Odluke
144. sjednica (29.09.2021.)
143. sjednica (21.07.2021.) - Odluke
143. sjednica (21.07.2021.)
142. sjednica (06.05.2021.) - Odluke
142. sjednica (06.05.2021.)
141. sjednica (18.03.2021.) - Odluke
141. sjednica (18.03.2021.)
140. sjednica (29.01.2021.) - Odluke
140. sjednica (29.01.2021.)
139. sjednica (21.12.2020.) - Odluke
139. sjednica (21.12.2020.)
138. sjednica (09.12.2020.) - Odluke
138. sjednica (09.12.2020.)
137. sjednica (20.10.2020.) - Odluke
137. sjednica (20.10.2020.)
136. sjednica (12.10.2020.) - odgođeno
135. sjednica (15.06.2020.) - Odluke
135. sjednica (15.06.2020.)
134. sjednica (30.04.2020.) - Odluke
134. sjednica (30.04.2020.)
133. sjednica (26.02.2020.) Odluke
133. sjednica (26.02.2020.)
132. sjednica (11.12.2019.) Odluke
132. sjednica (11.12.2019.)
131. sjednica (30.09.2019.) Odluke
131. sjednica (30.09.2019.)
130. sjednica (26.07.2019.) Odluke
130. sjednica (26.07.2019.)
129. sjednica (10.06.2019.) Odluke
129. sjednica (10.06.2019.)
128. sjednica (29.04.2019.) Odluke
128. sjednica (29.04.2019.)
127. sjednica (23.04.2019.) Odluke
127. sjednica (23.04.2019.)
126. sjednica (29.03.2019.) Odluke
126. sjednica (29.03.2019.)
125. sjednica (22.02.2019.) Izvještaj
125. sjednica (22.02.2019.)
124. sjednica (31.01.2019.) Izvještaj
124. sjednica (31.01.2019.)
123. sjednica (03.01.2019.) Izvještaj
123. sjednica (03.01.2019.)
122. sjednica (21.12.2018.) Izvještaj
122. sjednica (21.12.2018.)
121. sjednica (25.10.2018.) Izvještaj
121. sjednica (25.10.2018.)
120. sjednica (26.04.2018.) Izvještaj
120. sjednica (26.04.2018.)
119. sjednica (26.03.2018.) Izvještaj
119. sjednica (26.03.2018.)
118. sjednica (28.12.2017.) Izvještaj
118. sjednica (28.12.2017.)
117. sjednica (16.10.2017.) Izvještaj
117. sjednica (16.10.2017.)
116. sjednica (28.04.2017.) Izvještaj
116. sjednica (28.04.2017.)
115. sjednica (08.03.2017.) Izvještaj
115. sjednica (08.03.2017.)
114. sjednica (30.01.2017.) Izvještaj
114. sjednica (30.01.2017.)
113. sjednica (26.10.2016.) Izvještaj
113. sjednica (26.10.2016.)
112. sjednica (03.08.2016.) Izvještaj
112. sjednica (03.08.2016.)
111. sjednica (14.06.2016.) Izvještaj
111. sjednica (14.06.2016.)
110. sjednica (29.04.2016.) Izvještaj
110. sjednica (29.04.2016.)
109. sjednica (24.03.2016.) Izvještaj
109. sjednica (24.03.2016.)
108. sjednica (29.01.2016.) Izvještaj
108. sjednica (29.01.2016.)
107. sjednica (05.11.2015.) Izvještaj
107. sjednica (05.11.2015.)
106. sjednica (20.05.2015.) Izvještaj
106. sjednica (20.05.2015.)
105. sjednica (08.04.2015.) Izvještaj
105. sjednica (08.04.2015.)
104. sjednica (12.02.2015.) Izvještaj
104. sjednica (12.02.2015.)
103. sjednica (28.11.2014.) (Izvještaj)
103. sjednica (28.11.2014.)
102. sjednica (28.10.2014.) Izvještaj
102. sjednica (28.10.2014.)
101. sjednica (16.06.2014.) Izvještaj
101. sjednica (16.06.2014.)
100. sjednica (22.04.2014.) Izvještaj
100. sjednica (22.04.2014.)
99. sjednica (19.02.2014.)
98. sjednica (30.12.2013.)
97. sjednica (18.11.2013.)
96. sjednica (23.09.2013.)
95. sjednica (09.09.2013.)
94. sjednica - Dnevni red - 11.07.2013.
Skupština društva
Naziv dokumenta
23.05.2024. Odluke
23.05.2024. Dnevni red
06.05.2024. Odluke
06.05.2024. Dnevni red
28.12.2023. Odluke
28.12.2023. Dnevni red
30.11.2023. Odluke
30.11.2023. Dnevni red
16.10.2023. Odluke
16.10.2023. Dnevni red
28.09.2023. Odluke
28.09.2023. Dnevni red
19.05.2023. Odluke
19.05.2023. Dnevni red
26.04.2023. Odluke
26.04.2023. Dnevni red
20.02.2023. Odluke
20.02.2023. Dnevni red
28.12.2022. Odluke
28.12.2022. Dnevni red
14.07.2022. Odluke
14.07.2022. Dnevni red
24.06.2022. Odluke
24.06.2022. Dnevni red
02.05.2022. Odluke
02.05.2022. Dnevni red
25.02.2022. Odluke
25.02.2022. Dnevni red
28.12.2021. Odluke
28.12.2021. Dnevni red
29.09.2021. Odluke
29.09.2021. Dnevni red
13.07.2021. Odluke
13.07.2021. Dnevni red
06.05.2021. Odluke
06.05.2021. Dnevni red
29.01.2021. Odluke
29.01.2021. Dnevni red
20.11.2020. Odluke
20.11.2020. Dnevni red
12.10.2020. Odluke
12.10.2020. Dnevni red
17.06.2020. Odluke
17.06.2020. Dnevni red
30.04.2020. Odluke
30.04.2020. Dnevni red
26.02.2020. Odluke
26.02.2020. Dnevni red
11.12.2019. Odluke
11.12.2019. Dnevni red
31.10.2019. Odluke
31.10.2019. Dnevni red
30.09.2019. Odluke
30.09.2019. Dopuna dnevnog reda
30.09.2019. Dnevni red
26.08.2019. Dnevni red
26.07.2019. Odluke
26.07.2019. Dnevni red
18.07.2019. Odluke
18.07.2019. Dnevni red
11.06.2019. Odluke
11.06.2019. Dnevni red
29.04.2019. Odluke
29.04.2019. Dnevni red
23.04.2019. Izvještaj
23.04.2019. Dnevni red
22.02.2019. Izvještaj
22.02.2019. Dnevni red
27.12.2018. Izvještaj
27.12.2018. Dnevni red
26.04.2018. Izvještaj
26.04.2018. Dnevni red
28.12.2017. Izvještaj
28.12.2017. Dnevni red
06.09.2017. Izvještaj
06.09.2017. Dnevni red
28.04.2017. Izvještaj
28.04.2017. Dnevni red
08.03.2017. Izvještaj
08.03.2017. Dnevni red
26.10.2016. Izvještaj
26.10.2016. Dnevni red
03.08.2016. Izvještaj
03.08.2016. Skupština društva
29.04.2016. Izvještaj
29.04.2016. Dnevni red
05.11.2015. Izvještaj
05.11.2015. Dnevni red
20.05.2015. (odgoda za 26.05.) - Izvještaj
20.05.2015. Dnevni red
01.04.2015. Izvještaj
01.04.2015. Dnevni red
28.11.2014. Dopuna
28.11.2014. Izvještaj
16.06.2014. Izvještaj
16.06.2014. Dnevni red
08.04.2014. Dnevni red
08.04.2014. Izvještaj
01.04.2014. Izvještaj
01.04.2014. Dnevni red
14.03.2014. Izvještaj
14.03.2014. Dnevni red
19.02.2014. Dnevni red
30.12.2013. Dnevni red
19.11.2013. Dnevni red
09.09.2013. Dnevni red
Izvješća o poslovanju
Naziv dokumenta
Financijski izvještaj 2013. godine
Financijski izvještaj 2014. godine
Financijski izvještaj 2015. godine
Financijski izvještaj 2016. godine
Financijski izvještaj 2017. godine
Financijski izvještaj 2018. godine
Financijski izvještaj 2019. godine
Financijski izvještaj 2020. godine
Financijski izvještaj 2021. godine
Financijski izvještaj 2022. godine
Plan nabave roba, radova i usluga u 2013. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2014. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2015. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2016. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2018. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2019. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2020. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2021. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2021. godini - I. izmjena
Plan nabave roba, radova i usluga u 2021. godini - II. izmjena
Plan nabave roba, radova i usluga u 2021. godini - III. izmjena
Plan nabave roba, radova i usluga u 2022. godini
Plan nabave roba, radova i usluga u 2022. godini - I. izmjena
Plan poslovanja za 2013. godinu
Plan poslovanja za 2014. godinu
Plan poslovanja za 2015. godinu
Plan poslovanja za 2016. godinu
Plan poslovanja za 2017. godinu
Plan poslovanja za 2018. godinu
Plan poslovanja za 2019. godinu
Poslovni plan za 2020.-2023. god.
Poslovni plan za 2020.-2023. god. - 1. rebalans
Poslovni plan za 2020.-2023. god. - 2. rebalans
Poslovni plan za 2020.-2023. god. - 3. rebalans
Poslovni plan za 2024. god.