KontaktiKontakt
Moslavina d.o.o., Za javnu vodoopskrbu i odvodnju
 info@moslavina-kutina.hr
044 691 411

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr