KontaktiKontakti
Mirela Periša, mag.ing.aedif.
mirela.perisa@moslavina-kutina.hr
044 691 431

Dinko Doležal, mag.ing.el.
dinko.dolezal@moslavina-kutina.hr
044 691 424

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr