Natječaji
Natječaji za prijem u radni odnos
Naziv dokumenta
Rezultati natječaja - Očitatelj vodomjera
Natječaj za radno mjesto 3/2022 - Očitatelj vodomjera
Rezultati natječaja - Pomoćni monter vodoinstalater (2 djelatnika)
Rezultati natječaja - Pomoćni radnik na odvodnji
Natječaj za radno mjesto 2/2022 - Pomoćni monter vodoinstalater (2 djelatnika)
Natječaj za radno mjesto 2/2022 - Pomoćni monter na odvodnji
Rezultati natječaja - Voditelj računovodstva i financija
Natječaj za radno mjesto 1/2022 - Voditelj računovodstva i financija
Poništenje natječaja - Pomoćni monter na odvodnji
Rezultati natječaja - Pomoćni monter vodoinstalater
Rezultati natječaja - Operater NUS-a
Rezultati natječaja - Čistačica
Natječaj za radno mjesto 12/2021 - Pomoćni monter vodoinstalater (2 djelatnika)
Natječaj za radno mjesto 12/2021 - Pomoćni monter na odvodnji
Natječaj za radno mjesto 12/2021 - Operater NUS-a
Natječaj za radno mjesto 12/2021 - Čistačica
Rezultati natječaja - Operater NUS-a
Natječaj za radno mjesto 06/2021 - Operater NUS-a
Rezultati natječaja - Poslovođa na odvodnji
Rezultati natječaja – Pomoćni radnik na odvodnji
Rezultati natječaja – Operater NUS-a
Rezultati natječaja – Očitatelj vodomjera
Natječaj za radno mjestno 1/2021 - Poslovođa na odvodnji
Rezultati natječaja - Pomoćni monter na odvodnji (2 djelatnika)
Natječaj za radno mjesto 12/2020 - Pomoćni radnik na odvodnji
Natječaj za radno mjesto 12/2020 - Očitatelj vodomjera
Natječaj za radno mjesto 12/2020 - Operater NUS-a
Natječaj za radno mjesto 12/2020 - Pomoćni monter na odvodnji (2 djelatnika)
Rezultati natječaja - Očitatelj vodomjera (2 djelatnika)
Natječaj za radno mjesto 9/2020 - Očitatelj vodomjera (2 djelatnika)
Rezultati natječaja - Očitatelj vodomjera - na određeno
Rezultati natječaja - Očitatelj vodomjera - zamjena za bolovanje
Natječaj za radno mjesto 07/2020. - Očitatelj vodomjera - zamjena za bolovanje
Natječaj za radno mjesto 07/2020. - Očitatelj vodomjera
Natječaj - Sponzorstva i donacije za 2022. godinu

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva (Ur.br. 3710/2015) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, NN 37/2021) Moslavina d.o.o. 31.03.2022. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva

za 2022. godinu

 

Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2022. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 40.000,00 kn (slovima: četrdeset tisuća kuna).

 

Područja koja će se financirati su:

-  sport ( maksimalan iznos 40.000,00 kn).

 

Pisani prijedlog projekta/programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom:

„ZA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI

DONACIJE I SPONZORSTVA 2022.godina“

neposredno na urudžbenom odjelu, poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, 44320 Kutina ili putem elektroničke pošte na helena.haic@moslavina-kutina.hr zaključno do 01.05.2022. godine.

Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Moslavine d.o.o.

 

Natječajna dokumentacija:

Link na natječajnu dokumentaciju (ZIP) 

 

Rezultati prijašnjih godina: 
Rezultati natječaja za 2020.g.

Rezultati natječaja za 2019.g.

 

 

Izgradnja sustava odvodnje u Ulici dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica