Natječaji
Natječaj - Sponzorstva i donacije za 2020. godinu

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/2015 ) Moslavina d.o.o. 06.11.2020. godine objavljuje:

 NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2020. godinu


Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2020. godinu putem javnog prikupljanja prijava.         
Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 33.000,00 kn.
Područja koja će se financirati su:
-  sport ( maksimalan iznos 25.000,00 kn)
-  kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 8..000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta/programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom

 „ZA JAVNI NATJEČAJ - NE OTVARATI

DONACIJE I SPONZORSTVA 2020.godina“

neposredno na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, 44320 Kutina, zaključno do 07.12.2020. godine.

 

Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Moslavine d.o.o.

  

Natječajna dokumentacija:

Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstava

Odluka za isplatu  sredstava

Natječaj za prijavu projekta i programa  za dodjelu donacija i sponzorstva za 2020. godinu

Upute za prijavitelje

obrazac 1 -Obrazac za prijavu prijedloga projekta ili programa za dodjelu donacija ili sponzorstva za 2020. godinu

obrazac 2 - Obrazac proračuna

obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

obrazac 4 - Obrazac za procjenu prijave

obrazac 5 - Obrazac za izvještavanje o provedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima

Prijedlozi Ugovora o donaciji i Ugovora o sponzorstvu

 

Natječaj je zatvoren!

Rezultati natječaja: 
Rezultati natječaja za 2020.g.

 

Rezultati prijašnjih godina: 
Rezultati natječaja za 2019.g.

 

 

Izgradnja sustava odvodnje u Ulici dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica