Natječaji
Natječaj - Sponzorstva i donacije za 2019.g.

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Moslavina d.o.o. 02.08. 2019. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2019. godinu


Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2019. godinu putem javnog prikupljanja prijava.         

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 38.000,00 kn.

Područja koja će se financirati su:
-  sport ( maksimalan iznos 28.000,00 kn)
-  kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 10.000,00 kn)
 

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom  NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacije ili sponzorstva za 2018. godinu, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina, zaključno do 03.09.2019. godine.

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti na web stranicama Moslavine d.o.o. www.moslavina-kutina.hr.

 

Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Moslavine d.o.o.

 

NADOPUNA: 
Natječaj je ZATVOREN.
 Rezultati natječaja za 2019.g.