Program ruralnog razvoja – natječaj 7.2.1
Ulični vodovod u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: 
Europa ulaže u ruralna područja

 

Natječaj:

"Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda" (operacija 7.2.1)

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

 

Naziv projekta:

Izgradnja uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Partneri na projektu:

Grad Kutina, Općina Lipovljani

 

Posredničko tijelo:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Izgradilo se 349m cjevovoda javne vodoopskrbe od materijala PEHD nazivnog promjera DN110 u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga. Izvedena su tri nadzemna hidranta DN80 te 13 kućnih priključaka. Omogućena je opskrba pitkom vodom za 50-ak stanovnika predmetne ulice.

 

Ukupna vrijednost projekta:

686 tisuća kn

 

EU sufinanciranje projekta:

457 tisuća kn

 

Početak radova:

9/2019

 

Kraj radova:

2/2020

 

Za dodatne informacije:

Mirela Periša, mag.ing.aedif.044/691-431

CS "Mala Ludina" s priključnim cjevovodima
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: 
Europa ulaže u ruralna područja

 

Natječaj:

"Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda" (operacija 7.2.1)

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

 

Naziv projekta:

CS "Mala Ludina" s priključnim cjevovodima

 

Korisnik:

Moslavina d.o.o.

 

Partneri na projektu:

Općina Velika Ludina

 

Posredničko tijelo:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Izgradila se crpna stanica u obliku nadzemne građevine sa 4 crpke snage 11kW i kapaciteta 12 l/s. Izgrađen je priključni (dovodni i odvodni cjevovod) cjevovod PEHD promjera DN150 u duljini 278m. Puštanjem u pogon povećava se tlak u mreži za stanovnike na području naselja Mala Ludina, Kompator, Grabričina, Mustafina Klada, Ruškovica, Katoličko Selišće i Gornja Vlahinička sa prosječnih 1,5 na 5,0 bara čime su zadovoljeni protupožarni uvjeti te se osigurava dovoljna količina vode za buduće potrošače.  

 

Ukupna vrijednost projekta:

1,74 milijuna kn

 

EU sufinanciranje projekta:

1,15 milijuna kn

 

Početak radova:

2/2020

 

Kraj radova:

7/2020

 

Za dodatne informacije:

Mirela Periša, mag.ing.aedif.044/691-431