NovostiAglomeracija

Stigla nova vozila u sklopu projekta Aglomeracije

Osim izgradnje vodovoda i kanalizacija, u projektu Aglomeracije nabavljena su i vozila kako bi se poboljšalo obavljanje djelatnosti samog poduzeća  te olakšao rad djelatnika. Danas su tako stigla vozila i oprema u vrijednosti 2.140.000 kn, odnosno kombi vozilo s opremom za propuštanje cjevovoda, kombi vozilo s opremom za video nadzor kanalizacije, prijenosna muljna pumpa za sanitarnu otpadnu vodu, oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju i visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju.
 

Primopredaji vozila prisustvovali su gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i njihovi suradnici. 

 

"Projekt Aglomeracija od iznimne je važnosti za sve građane Kutine. Osim što će biti izgrađeni novi vodovodi i kanalizacije, rekonstruirani postojeći, nabavljena je i oprema koja će uvelike pomoći u daljnjem radu djelatnika Moslavine d.o.o, ali i poboljšati sve buduće intervencije, popravke i održavanje tih sustava" rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

 

"U samom projektu Aglomeracija Kutina nabava komunalne opreme uključuje nabavku opreme za održavanje sustava vodoopskrbe, a odnosi se na kombinirani bager (2 kom), kombi (1 kom), poluteretno vozilo za prijevoz opreme i ljudi (3 kom), terensko vozilo za obilazak zdenaca i uzimanje uzoraka za analizu vode ( 1 kom), agregat za struju (1 kom), pokretne crpke za ispumpavanje vode (2 kom); nabavku opreme za održavanje sustava odvodnje, a odnosi se na Canal jet -kamion (1 kom), kombi vozilo s opremom za video nadzor kanalizacije (1 kom), traktor s prikolicom, malčerom i kosom (1 kom), poluteretno vozilo (1 kom), teretno vozilo (1 kom), ostale opreme odnosno uređaja potrebnih za održavanje sustava odvodnje te nabavu hardvera i softver opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje", rekao je Mijo Šepak. 

Procjena ukupne vrijednosti nabave je 8.711.000 kn te je nabava opreme podijeljena u 3 grupe, specijalna vozila i oprema, gospodarska vozila te informatička oprema. Za specijalna vozila i opremu 18.01.2021. sklopljen je Ugovor o dobavi opreme: Specijalna vozila i oprema ukupne vrijednosti 5.012.800 kn.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr