NovostiAglomeracija

Obavijest građanima vezana uz odlaganje zemlje iz iskopa u sklopu provođenja projekta "Aglomeracija Kutina"

U provođenju projekta „Aglomeracija Kutina“ višak zemlje iz iskopa odložiti će se dijelom privremeno na česticama sjeverno od Gradske deponije kao što je to već ranije objavljeno. Grad Kutina osigurao je mjesto za odlaganje Sporazumom sa Eko Moslavinom d.o.o. i Moslavinom d.o.o. te su svi izvoditelji na projektu time dobili mogućnost odlaganja kako bi se izbjeglo odlaganje na mjestima diljem Grada.

Aglomeracija

Potpisan Sporazum o odlaganju zemljanog materijala iz iskopa

Napravljen je još jedan u nizu važnih koraka pri ostvarenju projekta  „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Naime, jučer je sklopljen sporazum o odlaganju zemljanog materijala iz iskopa koji nastaje prilikom radova na izgradnji vodnih građevina.

Aglomeracija

Emitiranjem radio spota i postavljanjem jumbo plakata informiramo javnost o provođenju projekta

Osim građevinskih radova, u sklopu provođenja EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“  radi se i na informiranju javnosti o svim dijelovima projekta. Tako su tijekom ovog mjeseca postavljeni jumbo plakati u ulici Vladimira Nazora, na raskrižju državne ceste D45 i to u smjeru prema Kolodvorskoj ulici, Trgu kralja Tomislava i Ulici hrvatskih branitelja. Plakati će se na ovoj frekventnoj lokaciji za promet pješaka i automobila nalaziti ...

Aglomeracija

Gradonačelnik Zlatko Babić u obilasku radova na projektu Aglomeracije u Ilovoj

Preuzeto s portala https://www.kutina.hr/U utorak su Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić, direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i predsjednik VMO Ilova Dražen Ferić obišli radove na projektu Aglomeracije u Ilovoj.Samim projektom u naselju će biti izgrađeno 6.480 m vodovoda te 700 m kanalizacije. Ulice u kojima se radi samo vodovod su:Ulica Vladimira Nazora i braće Perkovića = 3.300 m (od nogometnog igrališta do rijeke Ilove) u dužini od 3.300 m, Ulica Vladimira Nazora (od crkve do Bezegove grede, p ...

Aglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedan više od 64 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U ponedjeljak, 12. listopada, u Kutini je, u prostorijama Moslavine d.o.o., uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, potpisan je ugovor o izvođenju radova na EU projektu - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina II - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje - A.3. u vrijednosti od 64.371.693,10 kn (bez PDV-a) s tvrtkom HIS d.o.o., Donja Višnjica sufinanciran bespovratnim sredstvima EU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Navedenim ugovorom na sustavu javne vodoopskrbe izgraditi će se 1.951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila do DN110 te rekonstruirati 8.234 m cjevovoda profila DN90 do DN250. Na sustavu javne odvodnje rekonstruirati će se 4.605 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 1.615 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje uz pripadajuće preljeve, prigušnice i rasteretne kolektore te će se izgraditi 4.457 m kanalizacijskih kolektora mješovitog sustava odvodnje, 7.068 m kanalizacijskih kolektora sanitarnog sustava odvodnje, 1.581 m tlačnih cjevovoda te 5 crpnih stanica.

Aglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode - Ravnik II sufinanciran bespovratnim sredstvima EU

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ vrijednog 390.731.725 kn od čega 262.967.283 kn čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, u Popovači je 12.08.2020. godine potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II. Vrijednost ugovora je 40.447.641,00 kn (bez PDV-a), a putem otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova odabrana je tvrtka Vodotehnika d.d. iz Zagreba. Tehnologija novog postrojenja bit će slična postojećoj. Tu će se provoditi areacija, oksidacija, filtracija i dezinfekcija.

Ugovor su potpisali direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i direktor Vodotehnike Šimun Lušić. Potpisivanju Ugovora nazočili su i gradonačelnik Grada Popovače g. Josip Mišković, gradonačelnik Grada Kutine g. Zlatko Babić, zamjenik voditelja sektora EU projekata u Hrvatskim vodama Goran Milaković, stručni suradnici iz Moslavine d.o.o. i predstavnici medija.

Aglomeracija

Potpisani ugovori o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedni više od 185 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U utorak, 28. srpnja, u Kutini su, u Hotelu Kutina, uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, svečano potpisani ugovori s izvođačima radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina i radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kutina. Potpisivanjem ugovora službeno su, a nakon dugotrajnih i složenih otvorenih postupaka javne nabave, započeli radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina. Vrijednosti potpisanih ugovora iznose 185.572.763,26 HRK, a odnose se na ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina u iznosu od 76.237.089,04 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila tvrtka AQUATERM d.o.o. iz Karlovca čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe aglomeracija Kutina I u iznosu od 109.335.674, 22 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila Zajednica ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. iz Novske. Uskoro se očekuje završetak postupaka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovog projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr