NovostiAglomeracija

Potpisan ugovor o izvođenju radova za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode - Ravnik II sufinanciran bespovratnim sredstvima EU

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ vrijednog 390.731.725 kn od čega 262.967.283 kn čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, u Popovači je 12.08.2020. godine potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode – Ravnik II. Vrijednost ugovora je 40.447.641,00 kn (bez PDV-a), a putem otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova odabrana je tvrtka Vodotehnika d.d. iz Zagreba. Tehnologija novog postrojenja bit će slična postojećoj. Tu će se provoditi areacija, oksidacija, filtracija i dezinfekcija.

Ugovor su potpisali direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak i direktor Vodotehnike Šimun Lušić. Potpisivanju Ugovora nazočili su i gradonačelnik Grada Popovače g. Josip Mišković, gradonačelnik Grada Kutine g. Zlatko Babić, zamjenik voditelja sektora EU projekata u Hrvatskim vodama Goran Milaković, stručni suradnici iz Moslavine d.o.o. i predstavnici medija.

Aglomeracija

Potpisani ugovori o izvođenju radova na Aglomeraciji Kutina vrijedni više od 185 milijuna kuna sufinancirani bespovratnim sredstvima EU

U utorak, 28. srpnja, u Kutini su, u Hotelu Kutina, uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, svečano potpisani ugovori s izvođačima radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina i radova na rekonstrukciji i izgradnji sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kutina. Potpisivanjem ugovora službeno su, a nakon dugotrajnih i složenih otvorenih postupaka javne nabave, započeli radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina. Vrijednosti potpisanih ugovora iznose 185.572.763,26 HRK, a odnose se na ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina u iznosu od 76.237.089,04 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila tvrtka AQUATERM d.o.o. iz Karlovca čija je ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe aglomeracija Kutina I u iznosu od 109.335.674, 22 HRK koji je u otvorenom postupku javne nabave dobila Zajednica ponuditelja ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. iz Novske. Uskoro se očekuje završetak postupaka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovog projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr