Novosti
Aglomeracija

Radovi na UPOV-u Kutina napreduju

Zemljani radovi na UPOV-u Kutina su trenutno u punom zamahu na biološkom dijelu buduće građevine, uključujući biološke bazene i sekundarne taložnike.

Dana 20. lipnja 2024., zbog visokih temperatura, u kasnim popodnevnim satima izvedeno je betoniranje ploče jednog od objekata staklenika za solarno sušenje mulja. Armirano-betonski radovi na ovom objektu su sada u završnoj fazi.

Također, započeli su radovi na izgradnji nove upravne zgrade u sklopu novog pogona UPOV Kutina, čime će se značajno unaprijediti infrastruktura i kapaciteti ovog sustava.