Novosti

Priopćenje

Temeljem objave na nekim portalima i dnevnim tiskovinama u kojem se navodi da se je novcem EU uredio pristupni put a u istom članku spominje se projekt Aglomeracija Kutina, želimo naglasiti kao što je to i samom tekstu članka konstatirano, da u sklopu projekta Aglomeracije Kutina u Kutinskoj Slatini nema asfaltiranja poljskog puta i sa time nemamo nikakve veze.