Novosti

SVJETSKI DAN VODA - 22.3.

Dana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je "Voda za sve", a određena je u skladu sa šestim ciljem UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj (SDG 6) kojim se za sve ljude do 2030. godine zahtijeva osiguranje pristupa pitkoj vodi, održivo upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta. Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 64/292 iz 2010. godine pravo na sigurnu i čistu vodu za piće proglašeno je kao ljudsko pravo od velike važnosti za potpuno uživanje drugih ljudskih prava.

 

Međutim, prema podacima Ujedinjenih naroda 2,1 milijarde ljudi još uvijek nema pristup zdravstveno ispravnoj vodi u svojim domovima, svaka četvrta osnovna škola u svijetu nije uključena u sustav javne vodoopskrbe, a više od 700 djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom. Također, više od 68 milijuna ljudi koji su zbog različitih razloga prisilno napustili svoje domove imaju otežan pristup vodi, a oko 160 milijuna ljudi uzima vodu za piće iz neobrađenih površinskih voda, jezera i potoka. 

Republika Hrvatska je 24. ožujka 2006. godine donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine (NN br. 04/06) prihvatila ciljeve određene Protokolom o vodi i zdravlju. U RH zdravstveno ispravna voda za piće iz sustava javne vodoopskrbe dostupna je za više od 90% stanovništva, a plan je da do 2023. godine dostupnost iznosi gotovo 100%.

Sukladno tom planu ovu godinu kreće EU projekt Aglomeracije Moslavina čijom provedbom na području Grada Kutine pokrivenost vodoopskrbnom mrežom dostići će 98% građana.