Izračun računa
Izračunajte svoj račun
UPUTE:

 

Za decimalni separator koristitie točku (.).

 

Izračun za zarezom (,) neće biti ispravan.

 

Ukoliko niste spojeni na uslugu javne vodoopskrbe ili uslugu sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda molimo da rubrike „potrošna vode“ odnosno „odvodnja vode“ ostavite prazne.

 

Ukoliko ste spojeni na iste, ali trenutni mjesec niste imali potrošnju onda upišite „0“ u navedene rubrike.

 

Kalkulator prema zakonu iskazuje cijenu u kunama te cijenu prema predefiniranom fiksnom tečaju u eurima (1€ = 7,53450kn).

Kalkulator
Vrsta potrošača
Grad ili općina
Potrošnja vode
Potrošači koji koriste toplu i hladnu vodu ili imaju više vodomjera za hladnu vodu trebaju upisati ukupnu potrošnju vode.
m3
Odvodnja vode m3
 
 
Izračun
1. Usluga javne vodoopskrbe
Javna vodoopskrba (fiksni dio)  €
Javna vodoopskrba (varijabilni dio)  €
PDV (13%)  €
Naknada za razvoj  €
Naknade KV, ZV  €
UKUPNO  €

2. Usluga sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda
Sakupljanje otpadnih voda (fiksni dio)  €
Pročišćavanje (fiksni dio)  €
Sakupljanje otpadnih voda (varijabilni dio)  €
Pročišćavanje (varijabilni dio)  €
PDV (13%)  €
UKUPNO  €

SVEUKUPNO  € ( kn)