NovostiAglomeracija

100. i 101. potpisnik Ugovora o priključku na Europski projekt Aglomeracije Kutina

Značajan trenutak za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ dogodio se danas kada su ugovor o priključku na ovaj Europski projekt potpisali 100. i 101. korisnik u 2024. godini!

 

U 2022. i 2023. godini ukupno je potpisano 340 ugovora o priključivanju na infrastrukturu izgrađenu u sklopu projekta Aglomeracije Kutina.

 

Jedan od važnijih koraka u provedbi projekta Aglomeracije Kutina je upravo priključivanje novih korisnika. Očekujemo oko 3100 novih priključaka na vodoopskrbi i odvodnji.

 

Zahvaljujemo na velikoj podršci zajednice i spremnosti za modernizaciju infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje!


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr