NovostiAglomeracija

Radovi na Aglomeraciji Kutina napreduju, a ciljevi zadani na početku projekta bit će odrađeni do kraja njegove provedbe

Projekt Aglomeracija Kutina nalazi se u posljednjoj godini provedbe. Dinamika radova je zadovoljavajuća te se nadamo da će svi ciljevi biti ispunjeni do kraja provedbe projekta, a podsjećamo koji su ciljevi zacrtani na početku provedbe projekta.

 

U području vodoopskrbe:

  • Izgradnja nove vodoopskrbne mreže dužine 49,6 km, uključujući 4 nove crpne stanice.

  • Novi uređaj za kondicioniranje vode Ravnik kako bismo osigurali čistu i kvalitetnu vodu.

  • Izgradnja dva nova bunara u Osekovu kako bismo poboljšali opskrbu vodom.

  • Rekonstrukcija ukupno 28,8 km postojeće vodoopskrbne mreže, osiguravajući stabilnu i pouzdanu opskrbu vodom za našu zajednicu.

U području odvodnje:

  • Izgradnja nove kanalizacijske mreže ukupne dužine 38,3 km, uz instalaciju 17 novih crpnih stanica.

  • Rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže u dužini od 13,4 km, poboljšavajući učinkovitost i pouzdanost sustava.

  • Moderni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja s anaerobnom digestijom i solarnim sušenjem mulja, što će značajno smanjiti negativan utjecaj našeg otpadnog sustava na okoliš.

Zahvaljujemo vam na podršci i strpljenju tijekom provedbe projekta. Vaš angažman i podrška ključni su za stvaranje boljeg okruženja za sve nas.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr