NovostiAglomeracija

Održan Dan otvorenih vrata našeg EU Projekta

Moslavina d.o.o. kao korisnik bespovratnih sredstava Europske unije provodi veliki projekt izgradnje i obnove javne infrastrukture na području aglomeracije Kutina i uključila se, kako je i najavljeno, 30. lipnja 2023. u nacionalno događanje „Dani otvorenih vrata EU projekata“ organiziranjem Dana otvorenih vrata EU sufinanciranog projekta „ Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

 

Nacionalno događanje inicirano je i koordinirano od strane Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije i organizirana se u Hrvatskoj od 2018. godine. Na otvorenju Dana otvorenih vrata u Kutini govorili su direktor Moslavina d.o.o. Mijo Šepak te predstavnici Mjesnih odbora Grada Kutine iz naselja s područja izvođenja radova. Na prigodnom info pultu građanima su se dijelili informativni i promotivni materijali Projekta, a jedan dio građana iskoristio je priliku i podnio zahtjev za priključenjem kućanstva na novoizgrađenu javnu vodnokomunalnu infrastrukturu po povlaštenoj, sufinanciranoj cijeni.

 

„Cijena priključka je između 40 i 50 EUR i uključuje vodomjerno okno, priključak sa šahtom i svim elementima za priključak. To je vrlo povoljna cijena jer se većim dijelom sufinancira iz Projekta i EU sredstava. Komercijalna vrijednost priključka je između 650 i 950 EUR-a, a dosada je ugovoreno 80% od ukupnog broja planiranih priključaka. Prema zadnjim dostupnim podacima od 31. svibnja 2023., završeno je 89% ukupno planiranih radova, od čega 94% vodovodne i 82% kanalizacijske javne vodnokomunalne infrastrukture.“ – izjavio je tom prigodom direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr