NovostiAglomeracija

Završeno 87% planiranih radova na projektu Aglomeracije Kutina

U SUŽIVOTU IZVOĐAČA RADOVA, STANOVNIKA AGLOMERACIJE KUTINA I RODA ZAVRŠENO 87% PLANIRANIH RADOVA NA VODNOKOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI AGLOMERACIJE KUTINA. U TIJEKU PRIKLJUČIVANJE KUĆANSTAVA PO POVLAŠTENOJ CIJENI OD 300 HRK.

Završava se 113. km od ukupno planiranih 130 km izgradnje nove i rekonstrukcije stare vodnokomunalne infrastrukturne mreže na području aglomeracije Kutina. Završetak radova, ukoliko vremenske prilike budu povoljne i radovi se nastave ovim tempom, očekuje se za nekoliko mjeseci i unutar ugovorenih rokova. Najveći intenzitet trenutnih radova je u naseljima Kutinska Slatina, Zbjegovača, Šartovac i sjevernim dijelovima grada Kutine.

 

Naš Projekt ušao je u završnu fazu i četvrtu godinu svoje provedbe. Preostalo je još 17 km rekonstrukcije stare ili izgradnje nove vodnokomunalne infrastrukture i izvođenje radova je usmjereno na ispunjavanje tog dijela planiranih i ugovorenih poslova. Upiti i interes građana usmjereni su sada više na procedure i cijene priključivanja te informacije o asfaltiranjima cesta na kojima su radovi završeni, dok je fokus korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, usmjeren na kontrolu izvršenih radova, preuzimanja i pripreme za tehničke preglede, dobivanja uporabnih dozvola te priključenja kućanstava na novoizgrađeni ili rekonstruirani sustav vodnokomunalne infrastrukture primjeren 21. stoljeću.

 

„Cijena priključka je između 300 i 400 kn i uključuje vodomjerno okno, priključak sa šahtom i svim elementima za priključak. To je vrlo povoljna cijena jer se većim dijelom sufinancira iz Projekta i EU sredstava. Pozivam i ovim putem građane da iskoriste tu priliku“ – izjavio je Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. u obilasku otvorenih gradilišta u Kutinskoj Slatini te u Ulici Ivana Gorana Kovačića, u srijedu 10. svibnja. Komercijalna cijena kućnog priključka, bez sufinanciranja od strane EU i javnog sektora RH (Hrvatskih voda, Moslavina d.o.o. i Grada Kutine), podsjetimo, iznosila bi između 5.000 i 7.000 kn.

Iako se u Kutinskoj Slatini radi samo o 1.600 m izgradnje sustava, isti se provodi u ulici u kojoj se osim kućanstava nalaze i škola i crkva. Stoga će, po izgradnji sustava i planiranog priključenja 70 kućanstava, prestati ispuštanje otpadnih voda u rijeku Kutinicu, jedinog prirodnog vodotoka koji prolazi kroz grad Kutinu, koje je bilo dosadašnje višegodišnje privremeno rješenje, a građanima će se smanjiti troškovi jer pražnjenje šahtova i septičkih jama više neće biti potrebno – istaknuo je tijekom obilaska gradilišta u Kutinskoj Slatini Dubravko Somođi, predsjednik MO Kutinska Slatina.

 

Dinamikom izvršenja radova zadovoljan je i gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić koji je kao predstavnik Grada Kutine, partnera na Projektu, sudjelovao u obilasku gradilišta. Svjestan interesa građana vezano uz asfaltiranje ulica u kojima su završeni radovi, ponovno je istaknuo da cjelokupno asfaltiranje ulice nije moguće financirati iz sredstava Projekta, ali da je Grad iznašao načina i financijskih sredstava da se ulice u kojima to bude potrebno asfaltiraju svojom cjelokupnom dužinom i širinom po završetku radova i dobivanju uporabnih dozvola te tom prilikom još jednom zamolio građane za strpljenje jer radi se provedbi najvećeg infrastrukturnog projekta u gradu Kutini, nakon izgradnje Petrokemije, a na kojeg se čekalo desetljećima. Problem lošeg stanja gradskih prometnica nije lokaliziran samo na područje Kutine i okolice – s njime se suočava i veći dio hrvatskih gradova. Stoga se, osim na razini lokalnih samouprava, doprinos rješavanju ovih problema očekuje i s državne razine.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr