NovostiAglomeracija

U naseljima aglomeracije Kutina Ilova i Gojlo završeni svi radovi

U naseljima aglomeracije Kutina – Ilova i Gojlo završeni su svi radovi na izgradnji nove vodovodne mreže, voda je puštena u sustav i započelo je priključivanje kućanstava na njega

 

Nakon što je u četvrtak, 18. kolovoza 2022., godine dobivena Potvrda o preuzimanju radova Cjelina A.1-3.2  Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Ilova i Gojlo, u sklopu EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina, obavljeno je ispitivanje sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te je u ponedjeljak 22. kolovoza, započelo preuzimanje kućnih priključaka i priključivanje kućanstava na sustav.

 

Ukupno je izgrađeno devet kilometara nove vodovodne mreže u ugovorenoj vrijednosti oko 11 milijuna kuna. Prva naselja aglomeracije Kutina u kojima su započeli, a sada su i prva u kojima su radovi završeni, naselja Ilova i Gojlo. Tim povodom naselja su u ponedjeljak posjetili i predstavnici korisnika bespovratnih sredstava EU, društva Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju  iz Kutine te predstavnici Grada Kutine.

 

„U toku ovog tjedna počinjemo s prikapčanjem.  Dobivena je uporabna dozvola i ostvareni su svi preduvjeti za puštanje vodovoda u pogon. Cijena priključka je između 300 i 400 kn i uključuje vodomjerno okno, priključak sa šahtom i svim elementima za priključak. To je vrlo povoljna cijena, jer se većim dijelom sufinancira iz projekta i EU sredstava. Pozivam i ovim putem građane da iskoriste tu priliku“ – izjavio je Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. 

 

Komercijalna cijena kućnog priključka, bez sufinanciranja od strane EU i javnog sektora RH (Hrvatskih voda, Moslavina d.o.o. i Grada Kutine), podsjetimo, iznosila bi između 5.000 i 7.000 kn.

 

O velikom interesu stanovnika Ilove za priključenjem na sustav govorio je i Dražen Ferić, predsjednik MO Ilova: „Ljudi su ovo dugo čekali. 10.08. Moslavina d.o.o. je organizirala u Domu sastanak s građanima vezano za mogućnost i uvjete priključenja  - interes je bio velik i Dom je bio pun. Ja mogu na svom primjeru reći:  u srpnju i kolovozu sam morao četiri cisterne dovesti u svoj bunar. Uskoro će to biti vrlo jednostavno: pustiš vodu i nema problema“

 

Dinamikom izvršenja radova zadovoljan je i gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić : „Počeli smo u vrijeme pandemije, korone, gdje smo imali određene poteškoće. Sada je došlo vrijeme gdje imamo energetsku krizu i poskupljenje materijala na tržištu i nedostatak samog materijala. Ali,  možemo  biti zadovoljni da se aglomeracija na svim svojim dijelovima gdje se izvođenje radova odvija, odvija tempom na zadovoljavajući način. Danas smo prisutni na probnom puštanju vode u dva prigradska mjesna naselja Gojlo i Ilova, a od sredine tjedna spajat će se kućanstva na novi vodovod. Očekujemo da će se priključiti 350 kućanstava u ovim našim prigradskim naseljima.“

 

Ukupna vrijednost projekta bila je, donedavno, 390.731.724,90 kuna bez PDV-a, od čega iz Kohezijskog fonda EU dolazi 262.96.282,54 kn, bez PDV-a. Preostali dio je sufinanciran od domaćeg javnog sektora: Hrvatskih voda, Moslavina d.o.o. i Grada Kutine. S obzirom na veće ugovorene iznose, u odnosu na procijenjene vrijednosti izrađuje se  novelacija studije Projekta iz koje proizlazi kako ukupna vrijednost projekta iznosi 447.912.909,82 kn (bez PDV-a).

 

Radovi na prvom gradilištu projekta, Gojlu, otvoreni su 20. listopada 2020. godine. Dosada je ukupno na svim gradilištima aglomeracije Kutina od ukupno ugovorenih 78,423 km vodovodne mreže izvršeno 56,015 km, odnosno 71%, a od ukupno ugovorenih 51,607 km kanalizacijske mreže ukupno izvršeno 30,938 km, odnosno 60%. Zaključno s 31. srpnja ugovoreno je 3.304 vodovodna priključka, a izvršeno 2.019, a od 2.325 ugovorenih priključaka na sustav javne odvodnje, izvršeno je 1.029. Odaziv stanovnika na poziv na podnošenje zahtjeva za priključivanje kućanstava na sustav javne vodnokomunalne infrastrukture  i ugovaranje izuzetno je dobar, a cijena priključka, obzirom da je najvećim dijelom sufinancirana iz EU sredstava, u iznosu od 300 do 400 kn po kućanstvu, i više negoli prihvatljiva.

 

Završetak svih radova na izgradnji ili rekonstrukciji mreže na području aglomeracije Kutina, ukoliko vremenske prilike budu povoljne i radovi se nastave ovim tempom,  očekuje se  unutar ugovorenih rokova.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr