NovostiAglomeracija

Sastanak s predstavnicima Udruge za zaštitu potrošača i pojedinim predstavnicima stanara

Aktualna problematika bila je tema sastanka s Udrugom za zaštitu potrošača i pojedinim predstavnicima stanara u centru grada Kutine, održanog 2. lipnja. Predstavnici Moslavine d.o.o. iskoristili su priliku upoznati nazočne s aktivnostima provođenja EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ u centru grada. Na tom dijelu projekta radi se na rekonstrukciji mreže, a kako su radovi opsežni, nazočni su zamoljeni za razumijevanje prikom njihovog trajanja. 


Projekt Aglomeracija Kutina vrijedan  je gotovo pola milijarde kuna od čega iz Kohezijskog fonda EU dolazi 262.96.282,54 kn.  Izgradit će se skoro 50 km nove vodovodne mreže i 34 km nove kanalizacijske mreže. Rekonstruirat će se 29 km vodovodne i 13 km kanalizacijske mreže.  Izgradnjom nove mreže mogućnost priključenja na sustav javnog vodovoda dobit će 4.838 stanovnika prigradskih naselja koji tekuću pitku vodu nemaju, a mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje dobit će 4.376 stanovnika koji trenutno koriste septičke jame.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr