NovostiAglomeracija

Priopćenje za medije - Građani su krajnji korisnici projekta Aglomeracija Kutina koji imaju pravo postavljati pitanja, tražiti objašnjenja i dobiti ista

Povodom teksta „MUKE PO AGLOMERACIJI“, objavljenog na Facebook stranici Kutina info, koji je potaknuo i aktivno uključio jedan dio stanovnika područja aglomeracije Kutina na iznošenje mišljenja vezano za izvođenje radova projekta „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTNA“ u pojedinim ulicama i budući da je rasprava koju je tekst otvorio ukazala na nekoliko ključnih područja vezano za područja izvođenja radova kojima građani nisu zadovoljni i u kojima očekuju poboljšanja,  ovim putem Moslavina d.o.o. kao korisnik bespovratnih sredstava Europske unije i tvrtka odgovorna za provedbu ovog projekta informira javnost da su i od strane stručnog nadzora izvođenja radova po službenoj dužnosti već uočeni nedostaci pri izvođenju radova na nekim gradilištima, kod nekih angažiranih izvođača i da su poduzete radnje kako bi se isti otklonili i kako bi se na svim otvorenim gradilištima projekta postigli jednaki standardi kvalitete izvedbe, bez obzira na različite organizacijske kulture svakog od angažiranih izvođača radova te time ispoštovale ugovorne obaveze.

 Moslavina d.o.o. kao potpisnik ugovora o bespovratnim sredstvima Europske unije svjesna je činjenice da iz sredstava projekta nije moguće financirati i izvesti cjelokupno asfaltiranje ulica u kojima se izvode radovi, već samo prema propisanim uvjetima i da asfaltne površine moraju biti vraćene barem u prvobitno stanje. Svjesni potrebe stavljanja novog asfalta na cjelokupnu širinu ulica, vjerujemo da će Grad Kutina i ostali koji upravljaju cestama u suradnji iznaći način i pronaći financijska sredstava da se u skoroj budućnosti obnovi asfaltni sloj ulica u gradu Kutini što su iz Grada Kutine i javno komunicirali.

Od 20. listopada 2020. godine, kad je otvoreno prvo gradilište Aglomeracije u naselju Gojlo, do danas, u nešto više od godinu dana, od ukupno ugovorenih 130 km vodovodne i kanalizacijske mreže Aglomeracije  (130.030 m) završeno je ukupno skoro 47 km (46.842 m), od čega 40% vodovodne mreže i 30% kanalizacijske mreže. Od ukupno planiranih 5.629 priključka, vodovodna i kanalizacijska, završeno je 31%. U tijeku je priprema dokumentacije za tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole za završene radove.

Građani su krajnji korisnici rezultata projekta Aglomeracije Kutina i važan su kontrolni mehanizam tijekom cjelokupnog perioda njegove provedbe. Mišljenje građana nam je važno. Građani imaju pravo postavljati pitanja i tražiti objašnjenja. I dobiti ista.  Aglomeracija Kutina ima svoj vlastitu Facebook stranicu na kojoj se redovito objavljuju informacije o tijeku provedbe radova, privremenim prometnim regulacijama i svemu ostalom vezano za projekt. Kroz moguće komentare otvorena je dvosmjerna komunikacija i ovim putem pozivamo građane da koriste tu mogućnost kako bi brže došli do informacija, izrazili svoje (ne) zadovoljstvo i dobili odgovore na svoja pitanja, a mi, s druge strane,  dobili bolji i brži uvid u mišljenja građana, a time i mogućnost bržeg otklanjanja uzroka nezadovoljstva.

Podsjećamo da se radi o najvećem infrastrukturnom projektu na području grada Kutine, od izgradnje Petrokemije d.d., i da izvođenje radova privremeno nužno narušava kvalitetu života i traži dosta prilagodbe, od privremenih prometnih regulacija do buke strojeva i raskopanih ulica, ali, upravo je kvaliteta života kroz zaštitu i očuvanje okoliša najvažniji dugoročni cilj projekta koji će omogućiti da građani koji su odlučili živjeti u Kutini i tu podizati svoju djecu, žive u zdravijem okolišu.

 


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fondaPosredničko tijelo razine 1 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA gospodarstvo.gov.hr
Posredničko tijelo razine 2 HRVATSKE VODE www.voda.hr
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI www.strukturnifondovi.hr