Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: ZAKONI, PRAVILNICI I ODLUKE

 

malaISO22000.jpg

PRAVILNICI I ODLUKE

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade za razvoj u cijeni vodne usluge na području Grada Kutine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na voopskrbnm području Općine Popovača
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
Izmjena Odluke o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
Odluka o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje
Izmjena Odluke o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova
Upute za bagatelnu nabavu 2014.
Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o uporabi i sigurnosti informatičkog sustava Moslavine d.o.o.

Više... 10.2.2017.
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) 
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na prastup informacijama (NN85/15)

 

Više... 12.11.2015.
ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama (NN 153/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 130/11)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 56/13)

Više... 31.7.2013.
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 56/13)

Više... 30.7.2013.
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 82/04) 
Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/04) 
Zakon o dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 178/04) 
Zakon o izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 38/09) 
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 79/09) 
Zakon o izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 49/11) 
Zakon o izmjeni i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 144/12)

Više... 29.7.2013.
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07)
Ispravak zakona o zaštiti potrošača (NN 125/07)
Ispravak zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača (NN 89/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača (NN 78/12)
Zakon o izmjenama zakona o zaštiti potrošača (NN 56/13)

Više... 28.7.2013.
ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)

 

Više... 12.7.2013.
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zakon o provedbi Opće uredbe osobnih podataka (NN 42/18)

 

Više... 12.7.2013.

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login