Stanje brojila
Prijavi stanje brojila

Sukladno članku 31. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe očitavanje potrošene vode vrše službene osobe isporučitelja-inkasatori. Kada je vodomjer nedostupan za očitavanje službenoj osobi-inkasatoru, iznimno, za navedeni mjesec, potrošač može stanje vodomjera dostaviti putem ove web stranice. Potrošač upisom stanja preuzima odgovornost za točnost podataka. Isporučitelj i dalje zadržava sva prava iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe. Upis stanja vodomjera moguć je u razdoblju od 21. do zadnjeg dana u mjesecu!

NAPOMENA: STANJE BROJILA JE USPJEŠNO PRIJAVLJENO KADA DOBIJETE ODGOVOR: Zahvaljujemo na prijavi


Ime i prezime:
Adresa:
Količina brojila za hladnu vodu: Količina brojila za toplu vodu:

Napomena: Vodomjere za toplu vodu imaju samo korisnici koji imaju zajedničku kotlovnicu za zgradi.

Šifra partnera 1 * Šifra partnera 2 * Šifra partnera 3 *
Stanje brojila 1 (hladna) Stanje brojila 2 (hladna) Stanje brojila 3 (hladna)
 
Stanje brojila 1 (topla) Stanje brojila 2 (topla)

* Šifru partneru možete pronaći na računu tako da pronađete „poziv na broj“. „Poziv na broj“ sastoji se od niza brojeva slijedeće strukture: „XX šifra_partnera – XXXXXXXX“. Npr. ako poziv na broj glasi: 01 54321-12345678, šifra partnera je 54321.