Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA » Zaštita osobnih podataka

 

malaISO22000.jpg

Zaštita osobnih podataka  

Izjava o povjerljivosti MOSLAVINE d.o.o.

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Ovom Izjavom o povjerljivosti MOSLAVINA d.o.o. kao voditelj obrade podataka jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, obavljanje tražene usluge i drugog ugovornog odnosa, te će podatke na odgovarajući način zaštiti od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena, dostupa i svake zlouporabe.

Osobne podatke svih ispitanika voditelj obrade prikuplja sukladno načelima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Službenom mrežnom stranicom www.moslavina-kutina.hr upravlja MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini na adresi Zagrebačka 1, OIB 98526328089, koji je voditelj obrade podataka.

Potpisom zahtjeva smatramo da ste pročitali, razumjeli i slažete se s prikupljanjem i obradom vaših osobnih podataka u svrhu obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, kao i drugih ugovornih obveza i usluga.

Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su ograničenjem pristupa i ulaska u prostorije u kojima su pohranjeni, podaci u elektronskom obliku zaštićeni su sustavom lozinki, osobe zaposlene na obradi osobnih podataka dužne su potpisati izjavu o čuvanju njihove povjerljivosti te se provode i druge mjere njihove zaštite propisane internim aktima Društva. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene mrežne stranice i ne koristimo ih za marketinške kampanje.

Sva prava u vezi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka možete ostvariti putem obrasca, koji se nalazi na ovoj stranici te ga u fizičkom obliku možete zatražiti na adresi Društva.

Osobni podaci korisnika komunalnih vodnih građevina prikupljaju se sa svrhom priključenja na sustav i obavljanje drugih usluga, a pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka korisnika naših usluga je:

Podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca zahtjeva ispitanika za ostvarivanje usluge dostupnim na našoj stranici.

Podaci se dostavljaju trećim stranama isključivo u svrhu izrade i testiranja programa za obradu i praćenje podataka i uz obavezno sklapanje sporazuma o zaštiti osobnih podataka, kojim će treća strana također jamčiti njihovu sigurnost.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka podnose se službeniku za zaštitu osobnih podataka Sanji Markus na e-mail adresu: sanja.markus@moslavina-kutina.hr ili na adresi Društva.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, te je obvezan na povjerljivost u pogledu obavljenih zadaća i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Sanja Markus
Telefon: 044/691-413
Fax: 044/691-421

Zakoni i propisi:


Interni akti:

Obrasci: 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login