Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA » Osoba zadužena za nepravilnosti

 

malaISO22000.jpg

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI  
Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) utvrđena je obveza direktora društva da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12), utvrđena je dužnost direktora društva da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti:
            Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.
            Telefon: 044/691-430
    Fax: 044/691-425

Prilozi:

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login