Novosti
Aglomeracija

Završetak radova na Uređaju za kondicioniranje pitke vode Ravnik II planira se do početka rujna

Radovi na izgradnji novog Uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II, sufinanciranog sredstvima iz Kohezijskog fonda kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., uspješno su završeni.

Pogon je pušten u pokusni rad 3. travnja 2023. godine, s planiranim trajanjem od jedne godine. Nakon završetka pokusnog rada, 10. svibnja 2024. godine, proveden je tehnički pregled te je 21. svibnja 2024. godine izdana uporabna dozvola za građevinu.

Time su stvoreni stvarni uvjeti za dokazivanje operativnih troškova proizvodnje i distribucije pitke vode u vodoopskrbni sustav Moslavine d.o.o. Kutina. Radovi su još uvijek u tijeku, a planira se njihov završetak do početka rujna 2024. godine.

Izgradnjom Uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II modernizirat će se oprema za crpljenje i kondicioniranje pitke vode, a kapacitet crpilišta povećat će se za 50%, s postojećih 80 l/sek na 120 l/sek.

Ovaj projekt značajno će unaprijediti kvalitetu vodoopskrbe i osigurati veću učinkovitost u isporuci pitke vode za sve korisnike.