Novosti

Održane skupštine društava o pripajanju LIP-KOM-a d.o.o., JASENOVAČKE VODE d.o.o, te VODOPSKRBE d.o.o. društvu MOSLAVINI d.o.o.

Dana 18.06.2024. godine održane su skupštine društava nakon kojih je sklopljen ugovor o pripajanju društava LIP-KOM-a d.o.o., zatim Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKE VODE d.o.o. , te VODOPSKRBE d.o.o. društvu MOSLAVINI d.o.o. u skladu sa Uredbom o uslužnim područjima i Zakonom o vodnim uslugama.

Moslavina d.o.o. je temeljem odredbe čl. 19. Uredbe o uslužnim područjima (NN 70/23) određena kao Društvo preuzimatelj na uslužnom području 17., te je Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) odredbama čl.88 određeno da su se svi postojeći isporučitelji vodnih usluga dužni pripojiti Društvu preuzimatelju.

Skupštini društva Moslavine d.o.o. , koju čine gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković i načelnik općine Velika Ludina Dražen Pavlović prisustvovali su i načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat, načelnica Općine Hrvatska Dubica Ružica Karagić kao i predstavnici Željko Vuković i Refik Džananović, te načelnica Općine Jasenova Marija Mačković i direktori isporučitelja vodnih usluga.