Novosti

Javni oglas (ponuda za osnivanje prava služnosti na zemljištu)

MOSLAVINA d.o.o. , u interesu Republike Hrvatske, prilazi realizaciji projekta izgradnja magistralnog cjevovoda Voloder – Gornja Gračenica,  u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina„.

 

POZIVAJU SE VLASNICI I OSOBE KOJE IMAJU PRAVNI INTERES DA PRISTUPE, u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa, U PROSTORIJE MOSLAVINE  d.o.o., Školska ulica 4, Kutina, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili da se pismeno izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (osnivanje prava služnosti).

 

Javni oglas -pdf