Novosti
Aglomeracija

U Kutini potpisan ključni ugovor projekta Aglomeracije vrijedan gotovo 100 milijuna kuna

U ponedjeljak, 27. lipnja 2022. godine, u Hotelu Kutina u Kutini, u sklopu našeg projekta, najvećeg infrastrukturnog projekta koji se trenutno provodi na području grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, svečano je potpisan ključni ugovor projekta - Ugovora o projektiranju, izgradnji i pokusnom radu UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana).

 

Ugovor vrijedan 97.838.138,97 HRK bez PDV-a, ispred Moslavine d.o.o. iz Kutine kao korisnika bespovratnih sredstava Europske unije i Esotech-a d.d. iz Velenja kao izvršitelja radova potpisali su Mijo Šepak, direktor Moslavina d.o.o. i Marko Škoberne, predsjednik Uprave Esotecha. Radovi će se izvoditi kroz tri faze: projektiranje, izgradnja te pokusni rad, a očekivani rok izvođenja i završetka ugovorenih radovaje 36 mjeseci. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) temeljit će se na tehnološkom procesu na bazi aktivnog mulja za biološko uklanjanje nutrijenata (BNR), sukladno zahtjevima direktiva EU za efluent. Efluent je za područje aglomeracije Kutina definiran kao osjetljivo područje, zbog blizine zaštićenog područja PP Lonjsko Polje, pa se traži treći i najviši stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Podsjetimo, projekt ima za cilj postići i očuvati dobro stanje voda radi zaštite zdravlja ljudi i zaštite vodnih i o vodi ovisnim ekosustava, za sadašnje i buduće generacije stanovnika aglomeracije Kutina, a provedbom projekta stanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje usklađuje se s četiri direktive Europske unije o vodama, obvezujuće za sve članice.

 

Izgradnja UPOV-a  uključuje također i pripremu terena i svih pomoćnih sadržaja, kao što su upravne i kontrolne zgrade, upravljačka sredstva, krajobrazno uređenje lokacije UPOV-a, izgradnja pristupne prometnice, glavnog dovodnog kolektora i druge kabelske i cijevne infrastrukture, unutarnjih prometnih površina, opskrbu vodom, radionice za popravke, površina za odlaganje, manipulativnih i parkirališnih površina, ispusnu građevinu i ostale objekte te nasipavanje terena UPOV-a kao i rekonstrukcija i zamjena postojećeg UPOV. Postojeći UPOV izgrađen je prije više od 30 godina i tehnološki je zastario te ne zadovoljava zahtjeve direktiva Europske unije za zaštitu voda i osjetljivih područja. Izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda provodit će se bez ometanja rada postojećeg UPOV-a u sadašnjoj fazi izgrađenosti.

 

Svojim dolaskom događanje su podržali i Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnokomunalnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Darjan Vlahov, izaslanik župana Sisačko-moslavačke županije te gradonačelnici grada Kutine i grada Popovače, Zlatko Babić i Josip Mišković

„Aglomeracija Kutina je jedan od 60 projekta koji se provode na području Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost tih 60 projekata aglomeracija je preko 25 milijardi kuna. Na području Sisačko-moslavačke županije imamo ukupno tri aglomeracije: Kutina, Novska i Petrinja ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova skoro milijardu kuna. Od toga je 670 milijuna kuna bespovratnih  EU sredstava. Građani grada Kutine, grada Popovače i okolnih naselja dobit će vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kako smo vidjeli u prezentaciji o tijeku izvođenja radova, unutar planiranih rokova, a priključenost na sustav javne odvodnje će biti negdje oko 90%. Kada stavimo u usporedbu da je prosječna priključenost građana na sustav javne odvodnje u Republici Hrvatskoj 53%, 90% govori da su gradovi Kutina, Popovača i ostala okolna naselja pri samom vrhu, odnosno, iznad standarda Hrvatske u pružanju svojim građanima vodne usluge koju zaslužuju i osiguranju čišćeg i zdravijeg okoliša.“ – izjavila je Elizabeta Kos.

 

Moslavina d.o.o.je, istaknula je u nastavku, aktivna i na drugim stranama, što se tiče projekata, prvenstveno Nacionalnom planu otpornosti i oporavka.

„Već smo potpisali jedan ugovor u Prvom pozivu. Drugi poziv je u tijeku, gdje se Moslavina d.o.o. također prijavila. Isto tako imamo i određena sredstva na Fondu solidarnosti kao prevencijuvodnokomunalne infrastrukture koja je stradala u potresu. Sisačko moslavačku županiju je zadesio jak potres i nažalost stradala je i vodnokomunalna infrastruktura na području grada Kutine i taj projekt je Moslavina d.o.o. prijavila kod nas u Ministarstvu na Fond solidarnosti, tako da ćemo i taj dio pokriti.“- završila je svoje obraćanje prisutnima Elizabeta Kos.

 

Davor Vukmirić iz Hrvatskih voda, koje su Provedbeno tijelo 2 i prva kontrola pripreme i provedbe EU sufinanciranih projekata iz područja vodnokomunalne infrastrukture, istaknuo je izuzetno dobru suradnju s Moslavinom d.o.o. u svim fazama projektnog ciklusa, od pripreme do provedbe te pohvalio studiozan pristup svih članova projektnog tima, nužan kako bi se prevenirali svi mogući problemi i izbjegle neželjene i ozbiljne posljedice. Istaknuo je da s ovim novim ugovorom cijeli projekt dobiva jednu zaokruženost, a uz već ostvarene rezultate realizacije ostalih radova od preko 60% svi mogu biti zadovoljni.

„U provedbu projekta su kontinuirano i intenzivno uključeni predstavnici jedinica lokalne samouprave i jedan takav partnerski pristup je doveo do ovih sjajnih rezultata koje danas imamo“  - zaključio je svoje izlaganje Davor Vukmirić.

Marko Škoberne, predsjednik Uprave Esotecha d.d. iz Slovenije, je povodom potpisivanja ovog ugovora izjavio da je njihova tvrtka prisutna već neko vrijeme u Hrvatskoj:  ima potpisanih nekoliko ugovora o izgradnji pročišćivača otpadnih voda koji tek kreću s provedbom, a upravo je  završen uređaj u Varaždinskim Toplicama, koji je sada u pokusnom radu.

„Obećanje koje možemo danas dati je da ćemo korektno realizirati sve o čemu smo se obavezali ugovorom i da ćemo taj uređaj napraviti u ugovorenom roku. Novi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda imaju opremu s višim i većim efektom pročišćavanja, a uređaj koji ćemo izgraditi u Kutini, radit će, nadamo se, narednih 30-40 godina.“ - izjavio je tom prigodom Škoberne.

 

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, osim izgradnje pročišćivača otpadnih voda visokog trećeg stupnja pročišćavanja i postrojenja za solarno sušenje mulja, uključuje i izgradnju dodatnih bunara, izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke vode, izgradnju i rekonstrukciju više od 130 km vodnokomunalne mreže vodovoda i kanalizacije u 17 naselja s područja aglomeracije Kutina te uspostavu nadzorno upravljačkog sustava u svrhu kvalitetnijeg upravljanjavodnokumunalnom infrastrukturom.

 

Izvršenost radova s 31. 05. 2022. godine, zadnji dostupni podaci izvođača radova prezentirani tijekom događanja, za vodovodnu mrežu iznosila je preko 61,26%  i od planiranih 78,423 km izgrađeno je 48,044 km, a u kanalizacijsku mrežu izvršenost je 53,28% i od planiranih  60,532 km izgrađeno je 27,498 km. Stanje se značajno razlikuje od naselja do naselja:  dok je primjerice,  u naselju Gojlu dovršena većina radova, nekim naseljima aglomeracije radovi na izgradnji mreže tek započinju. Izgradnjom nove mreže mogućnost priključenja na sustav javnog vodovoda dobit će 4.838 stanovnika prigradskih naselja koji tekuću pitku vodu nemaju, a mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje dobit će 4.376 stanovnika koji trenutno koriste septičke jame.

 

Zbog velikog i neočekivanog poskupljenja građevinskog materijala troškovi radova su izuzetno porasli i provedbena tijela više razine, Hrvatske vode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uz podršku Vlade RH odobrile su korisnicima bespovratnih sredstava za infrastrukturne radove aglomeracija u Hrvatskoj dodatna sredstava kako bi se završili započeti radovi.

 

Ukupna vrijednost projekta bila je, donedavno, 390.731.724,90 kuna bez PDV-a, od čega iz Kohezijskog fonda EU dolazi 262.96.282,54 kn, bez PDV-a, a preostali dioje sufinanciranje od domaćeg javnog sektora: Hrvatskih voda, Moslavina d.o.o. i Grada Kutine.S obzirom na povećanje ugovorenih iznosa, u odnosu na procijenjene vrijednosti, došlo je do potrebe za novelacijom studije projekta iz koje proizlazi kako je ukupna vrijednost projekta skoro 60 milijuna kuna viša, odnosno da iznosi 447.912.909,82 kn (bez PDV-a).

Osim navedenog, zbog dugotrajnog i složenog postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova s kojim se neplanirano suočila Moslavina d.o.o., kao i mnogi drugi korisnici bespovratnih sredstava EU namijenjenih rekonstrukciji ili izgradnji vodnokomunalne infrastrukture na područjima aglomeracija u Hrvatskoj, dio radova koji uključuje potpisani ugovor izvodit će se i  nakon 31.12.2023. Navedeni datum je važno istaknuti, jer je to krajnji rok, prema pravilu N+3, za iskorištenje bespovratnih sredstava iz financijske perspektive 2014.-2020. Kako se proces obnove i izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u Hrvatskoj, ne bi zaustavio zbog nedostatka potrebnih financijskih sredstava jer bi se svi troškovi vezani za završetak započetih radova, a nakon 31.12.2023. godine trebali financirati iz vlastitih izvora javno komunalnih tvrtki, Vlada RH donijela je 31. ožujka ove godine odluku kojom se obavezala da će Hrvatska podržati iz nacionalnih sredstava, a zbog nacionalnih interesa, nastavak i  završetak radova, a koji zbog  postupaka javnih nabava uslijed opisane situacije neće biti u mogućnosti završiti do tog roka. Postojeća vodnokomunalna infrastruktura  stara je više od 50 godina, prosječna priključenost na sustav javne odvodnje ili vodovoda je tek nešto veća od 50%, dok gubici vode u sustavu idu i do 70% i ostvarivanje napretka u tom području od izuzetne je i strateške važnosti za Hrvatsku.