Novosti
Aglomeracija

U Kutini održan okrugli stol o tijeku i izazovima provedbe velikog infrastrukturnog projekta Aglomeracije Kutina

U utorak, 11. svibnja, u Poduzetničkom inkubatoru u Kutinu, u sklopu najvećeg infrastrukturnog projekta koji se trenutno provedi na području Sisačko-moslavačke županije, projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, održano je predstavljanje tijeka provedbe projekta i izazovima provedbe za predstavnike mjesnih odbora 17 naselja s područja aglomeracije Kutina u kojima se trenutno izvode radovi projekta ili će započeti izvoditi u skorom budućem razdoblju. Osim predstavnika mjesnih odbora, koji su se odazvali u velikom broju, u događanju su sudjelovali predstavnici Grada Kutine, članovi projektnog tipa korisnika sredstava – Moslavina d.o.o., predstavnici izvođača radova i predstavnici nadzora izvođenja radova.

Iako projekt, osim izgradnje i rekonstrukcije više od 130 km vodnokomunalne mreže vodovoda i kanalizacije, uključuje i izgradnju pročišćivača otpadnih voda visokog trećeg stupnja pročišćavanja, izgradnju dodatnih bunara, izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke voda te uspostavu nadzorno upravljačkog sustava u svrhu kvalitetnijeg upravljanja vodnokumunalnom infrastrukturom,  prisutnim predstavnicima mjesnih odbora najzanimljiviji su bili upravo radovi na mreži budući da isti imaju najvidljiviji direktni utjecaj na život stanovnika u naseljima obuhvata projekta. 

O samom tijeku radova govorio je, ispred projektnog tima korisnika sredstava, direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak. U svom uvodnom obraćanju prisutnima, podsjetio je da je projekt započeo s provedbom 2019. godine kad se nakon potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije krenulo sa složenim i zahtjevnim procedurama javnih nabava za ugovaranje izvršitelja radova i usluga.  Izvršnost radova  s 31. 3. 2022. godine, zadnji dostupni podaci izvođača radova, iznosila je preko 50%, a u ovom trenu čini i značajno više. Stanje je značajno razlikuje od naselja do naselja:  dok je primjerice,  u naselju Gojlu dovršena većina radova i čeka se priključenje na vodoopskrbnu mrežu, u naselju Mikleuškoj radovi su tek nedavno započeli. Do sada je također nabavljena i isporučena sva oprema planirana u projektu te su održani su tehnički pregledi na dionici – Ilova Gojlo (31.03.2022.), fazi 7 cjelina A2 (13.04.2022.), fazi 7 cjelina C1 (13.04.2022.).

Za Projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja, čeka se donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg izvođača. Ista se očekuje do kraja svibnja, a potpisivanje ugovora, ukoliko ne bude izjavljenih žalbi, sredinom lipnja.

„Na današnjem sastanku s predsjednicima mjesnih odbora želimo u jednom interaktivnom dijalogu komunicirati o predstojećim, ali i budućim radovima. Trenutno ulazimo u klimatološki najpovoljniji dio godine što se tiče samih radova, te očekujemo izniman napredak u radovima u sljedećih par mjeseci. Veličina ovog projekta nosi određene izazove i zahtijeva određenu strpljivost te još jednom zahvaljujem svim građanima na strpljenju i razumijevanju. Mi smo već za određene faze ovog projekta ishodili i uporabne dozvole i koncem ovog mjeseca će se početi s priključivanjem novih korisnika na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Pozivam građane da iskoriste ovu priliku i da  kroz ovaj sufinancirani projekt se priključe na navedeno. Cijena koju će građani platiti je između 300,00 i 400,00 kuna kroz projekt, dok bi taj priključak na vodoopskrbu inače koštao i 5, 6, a možda i 7.000,00 kuna. Ovo je prilika da se za 300,00 ili 400,00 kuna izvede priključak do parcele svakog građana, koji uključuje vodomjerno okno, priključak sa šahtom i svim onim elementima za priključak“, rekao je direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak.

Grad Kutina od samog početka aktivno sudjeluje i podupire provedbu projekta. Grad sudjeluje u dijelu sufinanciranjaprojekta, redovito na web stranici Grada informira građane o privremenim regulacijama prometa, vezano za izvođenje radova i o tijeku provedbe projekta, a njegovi predstavnici redovito obilaze i nadgledaju područja izvođenja radova i sudjeluju u svim događanjima vezanim za projekt. Nastoji se i aktivno pridonijeti i u rješavanju svih izazova s kojima se projekt suočava u provedbi. Primjerice, kad su pritužbe građana učestale, a vezano za izvođenje asfaltnih radova nakon postavljanja novih cijevi vodovodne ili kanalizacijske mreže, jer se ulice ne asfaltiraju cjelokupnom svojom širinom, već samo na maksimalno 3 metra širine, koliko se prizna za EU projekte, gradska uprava se brzo i aktivno uključila na iznalaženje rješenja i osiguranja sredstva za preostalo asfaltiranje i time da prometnice u cijelosti dobiju novi asfalt.

„Najveća vrijednost projekta je u tome što će naša prigradska naselja dobiti vodovod koji su dugo čekali, ali i odvodnju.  Uz to će se zamijeniti dotrajale instalacije na način da će se proširiti kapacitet tih istih instalacija, izgradit će se novi uređaj za kondicioniranje vode Ravnik II te će se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) u Kutini. Dovršetkom spomenutog projekta imat ćemo jedan zaokruženi i kvalitetan sustav odvodnje i vodovoda. Zajedničkim naporima u suradnji sa sugrađanima savladati ćemo i sve napore s kojima ćemo se susresti u budućnosti. U samom gradu Kutini izvode se radovi u 20ak ulica što iziskuje iznimno strpljenje naših sugrađana na čemu sam im svima zahvalan“, rekao je na jučerašnjem događanju gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić.

Vrijednost projekta je skoro pola milijarde kuna od čega iz Kohezijskog fonda EU dolazi 262.96.282,54 kn, a preostali dio je sufinanciranje od domaćeg javnog sektora: Hrvatskih voda, Moslavina d.o.o. i Grada Kutine.  Na radove Projekta otpada 90% ukupne vrijednosti, odnosno 352.558.256 kn i oni se dijele u dvije glavne skupine: radovi rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje ( 60% ukupne vrijednosti Projekta, odnosno 235.919.570 kn) i projektiranje i izgradnju uređaja kondicioniranja pitke vode (8% ukupne vrijednosti, odnosno, 40.447.640,93 kn) te radovi projektiranja, izgradnje i pokusnog rada UPOV-a Kutina 23.000 ES (22% ukupne vrijednosti, odnosno do 100 milijuna kuna). Ostalih 10% vrijednosti projekta otpada na ugovore vezano uz upravljanje projektom, nadzor i vidljivost te nabavku opreme. Izgradit će se skoro 50 km nove vodovodne mreže i 34 km nove kanalizacijske mreže. Rekonstruirat će se 29 km vodovodne i 13 km kanalizacijske mreže.  Izgradnjom nove mreže mogućnost priključenja na sustav javnog vodovoda dobit će 4.838 stanovnika prigradskih naselja koji tekuću pitku vodu nemaju, a mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje dobit će 4.376 stanovnika koji trenutno koriste septičke jame.

 

Na samom kraju konferencije prisutni su postavljali pitanja na koja su odgovarali i direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak, ali i gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduard Gelešić. Prisutne je najviše zanimao početak radova u mjestima gdje još nisu započeli, kao i objašnjenje određenih radova koji su pred njima. Osim navedenog otvorilo se i pitanje stanja prometnica s kojim građani s područja izvođenja radova nisu zadovoljni, a za poboljšanje kojih je potrebno uključiti u dijalog i Županijsku upravu za ceste.

Građani aglomeracije Kutina su krajnji korisnici rezultata projekta i važan su kontrolni mehanizam tijekom cjelokupnog perioda njegove provedbe. Održano događanje za cilj je imalo doprinijeti njihovom boljem informiranju i poticanju na aktivnije sudjelovanje i interaktivni dijalog. U projektu je ukupno planirano deset javnih događanja za građane i širu javnost, a zbog epidemiološke situacije i ograničenja okupljanja koje je postavila pandemija COVID 19, ovo je tek prvo u nizu koji slijedi.