Novosti

Obavijest - Započela preuzimanja uličnih vodovoda i mreža odvodnje iz EU projekta Aglomeracija Kutina

Moslavina d.o.o. obavještava stanovnike sa područja Grada Kutine da je nakon uspješno obavljenih radova izgradnje uličnog vodovoda u naselju Mikleuška i sustava odvodnje u dijelu naselja Kutina (MO Krč) te nakon izdavanja Uporabne dozvole, preuzela predmetni ulični vodovod i sustav odvodnje otpadnih voda te počinje sa priključenjem prvih korisnika.

 

Mole se svi stanovnici sa područja naselja Mikleuška koji su sa Moslavinom d.o.o. potpisali Predugovor o izvođenju priključka te im je izvedeno vodomjerno okno te svi stanovnici sa područja MO Krč koji su obuhvaćeni izgradnjom sustava odvodnje, da ukoliko već nisu, podnesu Zahtjev za priključenje na vodne usluge jer je isti preduvjet za sklapanje Ugovora za izvođenje priključka te preuzimanje priključka.

 

Kako se do kraja godine očekuju uporabne dozvole od većine projekata izgradnje uličnih vodovoda i uličnih sustava odvodnje otpadnih voda, pozivamo sve stanovnike iz naselja Zbjegovača, Banova Jaruga (B.I.Mažuranića), Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac (Risovac), Brinjani i Stupovača koji su sa Moslavinom d.o.o. potpisali Predugovor o izvođenju priključka te im je izvedeno vodomjerno okno te svi stanovnici sa područja naselja Kutina, Husain, Batina, Ilova, Repušnica, K.Slatina i Šartovac a koji su obuhvaćeni izgradnjom sustava odvodnje, da ukoliko već nisu, podnesu Zahtjev za priključenje na vodne usluge jer je isti preduvjet za sklapanje Ugovora za izvođenje priključka te preuzimanje priključka.

 

Ukoliko vam je samo rekonstruiran priključak (tj. postojeći ste potrošač predmetne usluge) ili ukoliko ste već podnijeli Zahtjev, isti NE TREBATE ponovno PODNOSITI!

 

Da bi pokrenuli proceduru priključenja potrebno je da vlasnik ili suvlasnik nekretnine popuni Zahtjev za priključenje na vodne usluge te ga zajedno sa prilozima (iz nastavka) dostavite u sjedište Moslavine d.o.o. (Školska ulica 4, Kutina) ili pošaljete poštom na istu adresu ili e-mailom na: zahtjev@moslavina-kutina.hr 

Zahtjevu prilažete kopiju jednog od slijedećih dokumenata:

  • pravomoćni akt o građenju (Građevinska dozvola, Odobrenje za građenje, Rješenje o izvedenom stanju, Uporabna dozvola…) ili
  • Uvjerenje o evidentiranju građevine prije 15. veljače 1968.g. ili
  • Zahtjev za izdavanjem Rješenja o izvedenom stanju (za građevine u postupku legalizacije)

Zahtjev možete podići u Moslavini d.o.o. (Školska ulica 4, Kutina) ili na internet stranici www.moslavina-kutina.hr/Informacije/Dokumenti

Sve dodatne informacije oko priključenja možete dobiti u sektoru Razvoj, investicije i građenje, soba 007 (Dinko Doležal, mag.ing.el. – el. pošta: zahtjev@moslavina-kutina.hr tel: 044/691-424) .