Novosti

Moslavina d.o.o. uvodi platnu uslugu SEPA izravno terećenje

Moslavina  d.o.o. omogućava novu uslugu plaćanja vodnih usluga putem SEPA izravnog terećenja. SEPA izravno terećenje omogućava vam  jednostavnije plaćanje vaših računa  bez vođenja brige o datumu dospijeća obaveze, čekanja i gubljenja vremena. Suglasnost za SEPA izravno terećenje za plaćanje mjesečnih računa možete potpisati u prostorijama Moslavine d.o.o. na adresi  Školska ulica 4 u Kutini, počevši od 01.10.2020.  Kod potpisivanja suglasnosti potrebno je dati na uvid osobnu iskaznicu i karticu bankovnog  računa. Nova usluga SEPA izravno terećenje omogućena je isključivo kupcima kategorije kućanstvo. Vašu Suglasnost za SEPA izravno terećenje Moslavina d.o.o. proslijediti će svojoj poslovnoj banci (OTP banka d.d.) radi provedbe izravnog terećenja vašeg računa za fakturirani iznos računa za isporučene vodne usluge.

Suglasnost za platnu uslugu SEPA mogu dati klijenti slijedećih banaka:

 1. Addiko bank
 2. Agram banka
 3. Croatia banka
 4. Erste&Steiermarkische bank
 5. Hrvatska poštanska banka
 6. Imex banka
 7. Istarska kreditna banka
 8. Karlovačka banka
 9. Kent bank
 10. OTP banka
 11. Podravska banka
 12. Privredna banka Zagreb
 13. Raiffeisenbank Austria
 14. Samoborska banka
 15. Sberbank
 16. Slatinska banka
 17. Zagrebačka banka.

Za izvršavanje SEPA izravnih terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama. U slučaju potrebe za dodatnom informacijom molimo da nas kontaktirate na broj telefona: 044/691-416, 044/691-425 ili putem e-maila: sepa@moslavina-kutina.hr