Novosti

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA

Dana 31.10.2019. godine potpisan je ugovor za USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“.

 Nadzor će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga – Aktivnosti B) te FIDIC uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnosti A).

Usluga nadzora je sastavni dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ koji je jedan od najvrjednijih projekata Moslavine d.o.o. čija je ukupna vrijednost 488 milijuna kuna, a realizira se sufinanciranjem iz EU fondova, nacionalnih sredstava i sredstava jedinica lokalne samouprave.

Projekt „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“ obuhvaća radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode te rekonstrukciji i dogradnji javnog vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje, što u osnovi sadrži:

A.1. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavina

A.2. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe I odvodnje Aglomeracije Kutina – I.

A.3. Rekonstrukcija I izgradnja sustava javne vodoopskrbe I odvodnje aglomeracije Kutina – II

A.4. Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS)

B.1. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključivo rekonstrukcija postojećeg mehaničkog predtretmana)

B.2. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VP Moslavina, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s“