Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NOVOSTI » Pitanja i reklamacije

 

malaISO22000.jpg

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) čl.10. st.3. te čl.25. obavještavamo kako svaki potrošač usluga  Moslavine d.o.o. ima mogućnost podnošenja pismenih prigovora putem pošte ili osobno.

Prigovor je potrebno dostaviti na: 
Moslavina d.o.o.
Odjel za odnose s potrošačima
Školska ulica 4
44320 Kutina
 

Dostava pismenog prigovora osim putem pošte može se dostaviti i osobno na prethodno navedenu adresu.

Molimo Vas da prilikom prigovora obvezno navedete slijedeće podatke:
            Ime i prezime potrošača;
            Mjesto potrošnje;
            Adresu za dostavu odgovora.
 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login