Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NATJEČAJI » Natječaji

 

malaISO22000.jpg

Javni natječaji  
NATJEČAJ - SPONZORSTVA I DONACIJE ZA 2018.G.

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Moslavina d.o.o. 06.07. 2018. godine objavljuje:

NATJEČAJ
za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva 
za 2018. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava. 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 38.000,00 kn.
Područja koja će se financirati su:
  • sport (maksimalan iznos 30.000,00 kn)
  • kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 8.000,00 kn)
Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom “ NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacije ili sponzorstva za 2018. godinu”, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina, zaključno do 10.08.2018. godine.

Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Moslavine d.o.o.

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti u nastavku:

NADOPUNA: 
Natječaj je ZATVOREN.
 Rezultati natječaja za 2018.g.


 

 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login