Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NATJEČAJI » Natječaji

 

malaISO22000.jpg

Javni natječaji  
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - RIBNJAČA, MOS. SLATINA

Naručitelj: MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina

Ur. broj: 3934/2017

U Kutini,  28.studeni 2017. godine

Temeljem članka 198. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Moslavina d.o.o.  priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG VODOVODA I. i II. FAZA U UL. RIBNJAČA – MOSLAVAČKA SLATINA.

Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 04.prosinca 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: helena.haic@moslavina-kutina.hr.

 Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju .

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedloge.

Datum objave:  28.studeni 2017. godine

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga:  04.prosinca 2017. godine (najmanje 5 dana)

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se Izvješće o savjetovanju.

PRILOZI:

DOKUMENTACIJA O NABAVI - radovi vodovod

ESPD obrazac

PONUDBENI OBRAZAC - vodovod

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login