Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: KONTAKTI

 

malaISO22000.jpg

KONTAKTI  

URED DIREKTORA

mr. Mijo Šepak

Tel: (044) 691-413

E-mail: direktor@moslavina-kutina.hr


SEKTOR PROIZVODNJE I
DISTRIBUCIJE VODE

SEKTOR ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Renato Beronić, dipl.ing.

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.

Tel: (044) 691-426

Tel: (044) 691-432

E-mail: renato.beronic@moslavina-kutina.hr

E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

   
Ivica Tomljenović, ing.   
Tel: (044) 679-259     

E-mail :ivica.tomljenovic@moslavina-kutina.hr

  
   

SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA, OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

SEKTOR RAZVOJA,

 INVESTICIJA I GRAĐENJA

mr.sc. Josipa Lisak Klepica, dipl.oec.

Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.

Tel: (044) 691-415

Tel: (044) 691-432

E-mail :josipa.lisak_klepica@moslavina-kutina.hr

E-mail: lovorko.labas@moslavina-kutina.hr

   

Helena Haić, bacc.oec.

Tel: (044) 691-418

E-mail: helena.haic@moslavina-kutina.hr

  

  

 

Za ostale telefonske brojeve molimo pogledati „Telefonski imenik“ u sklopu modula „Dokumenti“.

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login