Zakoni
Etički kodeks

Etičkim kodeksom Moslavine d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika Moslavine d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.
Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa direktor Društva Moslavine d.o.o. imenovao je Etičko povjerenstvo, koje obavlja slijedeće poslove:
promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika Moslavine d.o.o., te odnosima zaposlenika prema građanima,
zaprima pritužbe zaposlenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika,
provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci predsjednika etičkog povjerenstva:
Hrvoje Lončarević, mag.iur.
Voditelj općih i pravnih poslova
Tel.: 044/691-428
Fax.:044/691-414
E-mail: protokol@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Etički kodeks i Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Zakoni

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na prastup informacijama (NN85/15)

ZAKON O VODAMA
Zakon o vodama (NN 153/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 130/11)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 56/13)

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 56/13)

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 82/04) 
Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/04) 
Zakon o dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 178/04) 
Zakon o izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 38/09) 
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 79/09) 
Zakon o izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 49/11) 
Zakon o izmjeni i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 144/12)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07)
Ispravak zakona o zaštiti potrošača (NN 125/07)
Ispravak zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača (NN 89/09)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača (NN 78/12)
Zakon o izmjenama zakona o zaštiti potrošača (NN 56/13)

ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
Zakon o provedbi Opće uredbe osobnih podataka (NN 42/18)

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06) utvrđena je obveza direktora društva da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12), utvrđena je dužnost direktora društva da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti:
Ksenija Sedlaček Gluščić, bacc.admin.publ.
Telefon: 044/691-430
Fax: 044/691-425
e-mail: ksenija.sedlacek_gluscic@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)