Moslavina d.o.o. > Informacije > Promo materijali > Sanacija Kutinske vodospreme
Sanacija Kutinske vodospreme

Vodosprema je važan element vodovodnog sustava, a osnovna joj je funkcija:
-osiguranje rezerve vode radi izravnavanja oscilacija u potrošnji vode
-osiguranje protupožarne rezerve
-osiguranje rezerve vode za vrijeme prekida dotoka vode u vodospremu
-osiguranje potrebnih tlakova u vodovodnoj mreži definiranjem visinskog položaja vodospreme i razine vode u vodnim komorama u odnosu na potrošača.

Vodosprema Kutina je izgrađena 1971. godine prema glavnom projektu Vodosprema Kutina 2800 m3, lipanj 1968. godine kojeg je izradio IPZ odjel za vodogradnju V-2, Zagreb. Volumen vodospreme je takav da osigurava 55% maksimalne dnevne potrošnje, ili 85 % jednodnevne srednje potrošnje.

Vodosprema je puštena u rad 17.9. 1973. godine, nakon otklanjanja svih nedostataka i ispitivanja na vodonepropusnost,(Rješenje broj:012-Up-Io-372/2-71 od 7.12.1973. Zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove, Općina Kutina).

Kutinska vodosprema se nalazi na uzvisini sa dnom na koti 157,5 m. Sastoji se od dvije ukopane okrugle vodne komore i zasunske komore između njih. Vodna komora je pokrivena kupolom od armiranog betona.

Unutarnje površine vodokomora i dno komore ožbukane su vodonepropusnom cementnom žbukom. Između temelja zida i ploče dna vodokomore izrađena je dilataciona rešetka koja je zatvorena bitumenskim kitom.

Iznad kupola nije bio predviđen zemljani nasip( što pojeftinjuje objekt), već je termička izolacija izvedena ugradnjom sloja bitumeniziranog pluta i aluminijske folije koja reflektira sunčane zrake.

Sanacija vodokomora

Nakon 16 godina upotrebe vodospreme(1989.) utvrđeno je da vodokomore propuštaju vodu. U rujnu 1989. godine sanirano je propuštanje desne vodokomore, a 1991. propuštanje lijeve. Hidroizolacijske radove je izvela firma iz Kutine Renova Celje, današnja firma Moderne tehnologije Izolacija d.o.o. upotrebom specijalne polimer cementne mase koja ne sadrži klor ili druge za beton i željezo štetne sastojke, niti šteti zdravlju.

Sanacija krovnih kupola

Nakon 35 godina upotrebe vodospreme, zbog velikih oštećenja termičke izolacije njenih krovnih kupola krova zasunske komore ukupne površine 839 m2, krajem kolovoza 2008. godine sklopljen je ugovor za hidrotoplinsku sanaciju sa zagrebačkom firmom Conel d.o.o. Izvoditelj je odmah započeo radove na sanaciji i izveo ih u roku, 45 dana od potpisa ugovora.

Sanacija se odvijala po fazama:
1. Demontaža dotrajale gromobranske instalacije
2. Skidanje bitumenske hidroizolacije sa aluminijskom folijom s gornje strane, bitumeniziranog pluta i svih slojeva do betonske površine
3. Temeljito čišćenje i pranje krovnih ploha vodom pod pritiskom
4. Mjestimična sanacija površine betona
5. Nanošenje hladnog bitumenskog premaza i bitumenske trake tehnikom varenja
6. Nanošenje bešavne hidrotoplinske pjene tehnologijom spray u 3-4 sloja, ukupne debljie 3,5-4,5 cm. Hidroizolacija je izvedena na cjelokupnoj površini kupole, na kanalu za odvodnju oborinskih voda i na zidu zasunske komore kao kontinuirana multimembranska (3X) izolacija s integriranim toplinskim slojevima.
7. Izvedba mehaničke zaštite ugrađene hidrotoplinske pjene punoplošnim, strojnim nanošenjem spray elastomera airless postupkom debljine 1-1,5 mm.
8. Izvedba UV zaštitne prevlake
9. Izvedba i testiranje nove gromobranske instalacije

Na južnoj kupoli do 19.9. 2008. je završena 6. faza sanacije, a na sjevernoj je 6. faza započela. Radovi su završeni 7.11. 2008. godine.
Tehnologija izvedbe hidro izolacijskog sustava se sastoji u vidu nanošenja kontinuiranog, bešavnog sprey elastomernog sloja, slijepljenog 100% za horizontalne i vertikalne podloge, nanesenog u jednom sloju (debljine minimalno 2 mm pa na više), vrućim sprej postupkom. Prvo je izrađena parna brana, nanešen hladni bitumenski premaz, zatim je strojno nanesen sprey elastomer debljine 1-1,5 mm (mehanička zaštita), a zatim sloj UV zaštitne prevlake u sivo-zelenoj nijansi u slojevima.
Radove je naručila Moslavina d.o.o., a izvela tvrtka CONEL d.o.o. Zagreb.Izgled kupola vodosprene prije, tijekom i nakon sanacije prikazane su slikama 1-10.

Slika1-10. Kutinska vodosprema prije, tijekom i nakon sanacije 2008. godine.

Sl. 1. Južna kupola Kutinske vodospreme prije sanacije. Snimljeno:Srpanj 2008.
Sl. 2. Početak sanacije, skidanje stare izolacije sa sjeverne kupole vodospreme. Snimljeno: srpanj 2008.
Sl. 3. Skidanje stare izolacije sa prstena kupola vodospreme. Snimljeno: srpanj 2008.
Sl. 4. Popravak prstena sjeverne kupole vodospreme.Snimljeno: srpanj 2008.
Sl. 5. Izvedba parne brane(hladni bitumenski premaz). Snimljeno: kolovoz 2008.
Sl. 6. Strojno nanošenje spray elastomera (mehanička zaštita). Snimljeno kolovoz 2008.
Sl. 7. Nanošenje UV zaštitne prevlake u sivo-zelenoj nijansi u slojevima vrućim sprej postupkom.
Sl. 8. Pogled od južne prema sjevernoj kupoli Vodospreme nakon hidro toplinske izolacije. Snimljeno: listopad 2009.
Sl. 9. Pogled na zadnju stranu Vodospreme. kupole i kučica nakon sanacije. Snimljeno: listopad 2009.
Sl. 10. Pogled na vrh kupola i kučice nakon sanacije. Snimljeno: listopad 2009.