Rekonstrukcija lokalne mreže
Rekonstrukcija lokalne mreže

U periodu 2002-2008. godine u Kutini je rekonstruirano 4.677 metara najstarijih uličnih lijevano-željeznih, azbest cementnih, pocinčanih i PVC cjevovoda na kojima su bili veliki gubici vode. Zamijenjeno je 1.642 metra lijevano željeznog, 2.429 metara azbest cementnog, 286 metara pocinčanog i 320 metara PVC cjevovoda polietilenskim (PE) cijevima (tablica 3.).
U vodovodnoj mreži nekada su prevladavale jeftine vodovodne cijevi. Danas prevladava kao vrsta materijala polietilen (PE), materijal visoke gustoće, koji svojim fizičko-mehaničkim i kemijskim svojstvima, garantira trajanje cjevovoda barem 50 godina. PE cijevi do O 110 mm isporučuju se u buntovima dužine od 50 do 200 metara, ovisno o promjeru. Upravo radi isporuke u buntovima, potreban je i manji broj spojeva. Savitljivost polietilenskih cijevi omogućuje da se pri polaganju lako izbjegnu pojedine prepreke bez dodatnih spojeva.

Tablica 3. Rekonstruirana ulična vodovodna mreža u Kutini u periodu od 2002. do 2008. godine.

Rekonstrukciju ulične vodovodne mreže u tablici 3. pod rednim brojem 2. izveo je PC Instalovod, a ostale PC Distribucija vode Moslavina d.o.o. kutina.

Kolodvorska ulica-rekonstrukcija 2005. godine
Početna točka rekonstrukcije, križanje Kolodvorske i K.P.Krešimira
Stari LJ.ž. cjevovod u Kolodvorskoj
Spoj novog cjevovoda Kolodvorske na stari u raskrižju K.P.Krešimira
Spoj novog cjevovoda Kolodvorske sa cjevovodom K.P.Krešimira
Novi cjevovod i ventil u Kolodvorskoj
Novi cjevovod u K.P.Krešimira IV

Slavonska ulica-Ina- Kneza Ljudevita Posavskog-rekonstrukcija priključaka 2006.
Trasa novog priključka za Asfaltnu bazu
Blindiranje starog cjevovoda
Priključak
Vodomjerno okno
Šahta na Vukovarskoj
Spoj na šahtu

Bana Jelačića-rekonstrukcija 2007.
Početak radova-raskrižje ulice Bana Jelačića i Zvonimirove
Pogled na trasu vodovoda
Dio trase
Zatrpavanja položenog vodovoda

Trg kralja Tomislava-rekonstrukcija 2007.
Pogled na trasu ispred zgrade Grada Kutina u pravcu A.G.Matoša
Detalj križanja vodovodne mreže s drugim podzemnim instalacijama
Trasa cjevovoda ispred zgrade Grada Kutina
Trasa cjevovoda ispred zgrade Grada Kutina
Trasa cjevovoda ispred Pošte
Trasa cjevovoda ispred Pošte
Trasa cjevovoda ispred Kire
Trasa cjevovoda ispred Kire

Mihanovićeva- rekonstrukcija 2008.
Početak radova na rekonstrukciji
Početak radova na rekonstrukciji
Pogled na trasu
Pogled na trasu
Prespajanje priključka na novi vod
Križanje vodovoda s plinskom mrežom
Polaganje cjevovoda
Prespajanje priključka na novi vod

A.G. Matoša-Trg kralja Tomislava-Radićeva-rekonstrukcija 2006/2007
A.G.Matoša-zasun za Radićevu
A.G.Matoša-zasun za Radićevu
A.G.Matoša
A.G.Matoša
Radićeva
Radićeva - montaža
Radićeva-trasa
Radićeva
Zasunsko okno
Spoj kog Grada Kutina