Povijest - PC Instalovod
PROFITNI CENTAR INSTALOVOD

Profitni centar INSTALOVOD je organizacijska cjelina tvrtke Moslavina d.o.o. Kutina koji je osnovan 1996. godine i od tada neprekidno radi. Sastoji se iz dva odjela:
- odjela uličnih vodova
- odjela kućnih priključaka i instalacija

Moslavina d.o.o.Kutina posjeduje Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za „F“ skupinu građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina, gdje svoj udio u dobivanju te suglasnosti ima i PC Instalovod.

PC Instalovod izvodi vodovodne priključke na zahtjev stranaka, gradi ulične vodove za jedinice lokalne samouprave i za potrebe Moslavina d.o.o.Kutina.
Raspolaže slijedećom građevinskom mehanizacijom i alatima za zavarivanje PEHD-a:

- minibager gusjeničar JCB 8030 ZTS
- minibager gusjeničar Kubota KX 121-3
- rovokopač JCB 4x4 -2 komada
- prikolica za prijevoz rovokopača 11.5t
- rezačica za asvalt i beton
- vibro ploča
- vibronabijač
- elektroagregati - 2 kom
- muljne pumpe - 2 kom
- garnitura za horizontalno bušenje zemlje do provrta O 250mm
- poluteretno vozilo - 2 kom
- poluteretno vozilo sa kranom
- aparat za sučeono zavarivanje PEHDcijevi do promjera O 200mm
- aparat za elektro zavarivanje PEHD cijevi i spojnih elemenata - 2 kom

PC Instalovod ima zaposlene atestirane varioce za PEHD cijevi sa dugogodišnjim iskustvom (15 god.) koji su ujedno i vodeći monteri, te montere uličnih i magistralnih vodovoda.
Po potrebi zapošljava i sezonsku radnu snagu tako da godišnje ima zaposlenih 8-12 djelatnika. PC Instalovod ima dva inženjera sa položenim državnim ispitom iz struke i radnim iskustvom dovoljnim za vođenje gradilišta.
PC Instalovod izvodi godišnje prosječno 150-200 vodovodnih priključaka objekata potrošača na distributivnu mrežu i izgradi 7- 12 km ulične vodovodne mreže. Sudjeluje u izgradnji i rekonstrukciji magistralnih vodovoda na našem distributivnom području zajedno sa djelatnicima Distribucije vode i u izgradnji kanalizacijskih cjevovoda kao ispomoć djelatnicima Kanalizacije i odvodnje.


Impozantna referent lista koju možete naći u nastavku najbolje pojašnjava činjenicu da svojim poslovnim rezultatima PC Instalovod osigurava tvrtki Moslavina d.o.o.10 % novostvorene vrijednosti prema izvještajima o poslovanju Moslavina d.o.o. Kutina.

PC Instalovod je u periodu 2002-2008. godine izgradio niz vodovodnih uličnih mreža koje su prikazane u tablici 1,2 i 3.


Tablica 1. Izgrađena ulična vodovodna mreža u Kutini od 2002. do 2008. godine

R.b. Godina Naziv ulice Vrsta materijala Duljina (m)
1. 2002. Novo Brdo PE 1.300
    Ukupno: PE 1.300
3. 2003. Spojni vod (Goilska, Mihanovićeva, Ravnice) PE 1.160
4. 2003. Fumićeva PE 3.090
5. 2003. Kutinska Slatina (od H. Branitelja) PE 1.890
    Ukupno: PE 6.140
6. 2004. Kutinska Slatina PE 1.010
7. 2004. PZ Kutina PE 470
8. 2004. Naftaplinska-Gojlo produžetak PE 150
9. 2004. Potkućnica, Repušnica PE 250
10. 2004. Visoka zona Zapad, Vinogradska PE 2.870
11. 2004. Visoka zona Zapad, Matije Gupca PE 1.530
12. 2004. Visoka zona Zapad, Kutinska Lipa PE 2.600
13. 2004. Visoka zona Zapad, Brdovita PE 720
14. 2004. Visoka zona Zapad, Repušnička Lipa PE 1.280
    Ukupno: PE 10.880
15. 2005. Željeznička, Krč, produžetak PE 200
16. 2005. Visoka zona, Kutjevačka PE 880
17. 2005. Visoka zona, Voćarska PE 300
18. 2005. Visoka zona, Vinogradska, 1. odvojak desno PE 200
19. 2005. Visoka zona, Vinogradska iznad K. Lipe PE 250
20. 2005. Visoka zona, Matije Gupca produžetak PE 150
21. 2005. Visoka zona,Čazmanska PE 150
22. 2005. Visoka zona, Ludinska PE 380
23. 2005. Visoka zona Ivanićgradska PE 250
24. 2005. Visoka zona, Popovačka PE 150
25. 2005. Kralja Zvonimira, Batina PE 1632
26. 2005. Zamjena starog cjevovoda-prema Crpnoj stanici Batina PE 328
27. 2005. Drage, Batina PE 210
    Ukupno: PE 5.080
28. 2006. Staro Brdo, Husain PE 1.410
29. 2006. Prilazna cesta POS-a PE 150
    Ukupno: PE 1.560
30. 2007. Jelengradska, spoj na Kutinsku Lipu PE 330
31. 2007. Voloderska, spoj na Vinogradsku PE 385
32. 2007. Mali Brijeg, spoj na Iločku PE 593
33. 2007. Iločka , spoj na Vinogradsku PE 100
34. 2007. Novo Brdo, spoj na Kletište PE 528
35. 2007. Donje Kletište, spoj na novi vod Kletište PE 223
36. 2007. Kletište PE 3.740
37. 2007. Vodovod u prilaznoj cesti POS-a PE 182
38. 2007. Spoj cesta Mate Lovraka-Zagrebačka PE 177
39. 2007. Vodovod za novu tržnicu PE 350
40. 2007. Zagrebačka ulica, spoj za Plodine PE 260
41. 2007. Zagrebačka, od Plodina – Moslavine d.o.o. PE 85
    Ukupno: PE 6.953
42. 2008. Gornja Slatina PE 3.100
43. 2008. Mije Drvarića PE 220
42. 2008. Prilazna cesta, Nova tržnica PE 360
    Ukupno: PE 3.680
    Sveukupno: PE 35.593

Tablica 2. Izgrađena ulična vodovodna mreža u Popovači od 2002. do 2008. godine

R.b. Godina Naziv ulice Vrsta materijala Duljina (m)
1. 2002. Kolodvorska-Voloder, desni odvojak PE 220
2. 2002. Donja Jelenska PE 3.128
    Ukupno:   3.348
3. 2003. Poslovna zona Mišička ,Potok PE 500
    Ukupno:   500
4. 2005. Kolodvorska, Popovača PE 200
5. 2005. Gornja Jelenska PE 3270
6. 2005. Gornja Jelenska, Ive Serdara PE 512
    Ukupno:   3.982
7. 2006. Gornja Jelenska, I,II,III odvojak PE 4.030
8. 2006. Gornja Jelenska,Rudnička PE 416
9. 2006. Gornja Jelenska, Andrije i Tome Pleše PE 250
10. 2006. Gornja Jelenska, Sv. Benedikta PE 690
11. 2006. Mikulanica PE 1.300
12. 2006. Vinogradska Mikulanica PE 1.416
13. 2006. Tome Bakača PE 330
14. 2006. Ulica Moslavca i Graševina,priključak za M Kezele PE 1.375
15. 2006. Moslavački put-priključak u G. Gračenici PE 400
16. 2006. Piključak za Hrešić PE 1290
    Ukupno:   11.497
17. 2007. Rusekova PE 300
18. 2007. Trg F. Stjepanića PE 100
19. 2007. Pergošićeva PE 510
20. 2007. Moslavačkih Čupora PE 660
    Ukupno:   1.570
21. 2008. Stari Put, Gračenica PE 1000
22. 2008. Stari Put, Gračenica, prvi odvojak PE 265
22. 2008. Stari Put, Gračenica, drugi odvojak PE 560
23. 2008. Stari Put, Gračenica, drugi odvojak PE 560
24. 2008. Vinogradska , Gornja Gračenica, produžetak PE 2.550
25. 2008. Veliko Brdo, priključak PE 130
25. 2008. Paklenjača PE 800
    Ukupno:   5.305
    Sveukupno:   26.202


Tablica 3. Izgrađena ulična vodovodna mreža u Velikoj Ludini od 2002. do 2008. godine

R.b. Godina Naziv ulice Vrsta materijala Duljina (m)
1. 2003. Vinske ceste, Radičeva-G. Vlahinička PE 1.950
    Ukupno:   1.950
2. 2005. Od Vočara u M Ludini do raskrižja OŠ Grabričina PE 3.750
3. 2005. Od raskrižja do Ruškovice PE 2.855
4. 2005. Od raskrižja prema Mustafinoj Kladi PE 2.730
    Ukupno:   9.335
5. 2007. Mustafina Klada,priključni vod Ul. Staro Brdo PE 420
6. 2007. Duga ulica, priključni vod PE 100
    Ukupno:   520
7. 2007. Gaj, Mala Ludina PE 420
8. 2007. Školska Ulica, Velika Ludina PE 120
    Ukupno:   540
    Sveukupno:   12.345


Izgradnja vodovoda i vodovodnih priključaka

INSTALOVOD je na tržištu od kolovoza 1996. godine kao Profitni centar u kojima radi 12 instalatera, a zadužen je za ugovaranje i izvođenje novih uličnih vodova i kućnih priključaka vode. Odjel uličnih vodova je do 2008. godine izgradio 114.397 metara vodovodne mreže, od koje 49.918 metara u Kutini, 42.344 metara u Popovači i 22.135 metara u Velikoj Ludini, ili u prosjeku 9533 metra godišnje.

Tablica 1. Duljina ulična mreže (m)

Godina 1996. 2008. Razlika(m) m/godišnje
Kutina 53.048 102.966 49.918 4.160
Popovača 61.201 102.966 42.344 3.529
Velika Ludina 7.147 29.282 22.135 1.845
Ukupno 121.369 235.793 114.397 9.533


Odjel kućnih priključaka i instalacija je do danas izradio 4.835 vodovodnih priključaka vode, od kojih 2.245 u Kutini, 2.145 u Popovači i 445 u Velikoj Ludini, što je 403 priključaka godišnje.

Godina 1996. 2008. Razlika(m) Broj priključaka / godišnje
Kutina 3.586 5.831 2.245 187
Popovača 1.059 3.204 2.145 179
Velika Ludina 117 562 445 38
Ukupno 4.762 9.597 4.835 403


 

Mišinka –Gojlo 2009

Tabla s podacima o gradilištu Vodovod Mišinka-Gojlo

Priprema za bušenje prolaza cjevovoda ispod saobračajnice na Mišinki

Bušenje prolaza cjevovoda ispod saobračajnice na Mišinki

Prodor svrdla bušeće garniture na drugom kraju saobračajnice na Mišinki

Trasa cjevovoda Mišinka-Gojlo

Pogled niz trasu prije početka radova na vodovodu Mišinka-Gojlo

Spremnik za vodu na Mišinki prije postavljanja izolacije

Izolirani spremnik za vodu na Mišinki
Šartovac 2009 god.

Precrpna stanica Šartovac u izgradnji

Pogled na PS Šartovac

Montaža crpki i armature u PS Šartovac

Montaža crpki i armature u PS Šartovac
Vodovod Petrokemija

Rukovoditelj u obilasku gradilista

Salonit rekonstrukcija firma Almos

Salonit rekonstrukcija Croatia Messer-plin

Salonit rekonstrukcija Asfaltna baza
Vodovod Batina

Batina, lokacija reduc. ventila

Batina, Precrpna stanica

Batina, reducir ventili

Batina, rov za kučni prikljucak na vodovod

Batina, Zadnji hidrant

Pogled niz ulicu Batina