Moslavina d.o.o. > Informacije > Promo materijali > Dobiven certifikat HACCP
Dobiven certifikat HACCP - Codex Alimentarius

Dana 29.2. 2008. godine, a nakon provedenog audita sustava upravljanja u Moslavini d.o.o. Kutina od strane certifikacijske kuće SGS, koji je održan 22.2.2008. godine, te utvrđene sukladnosti sa zahtjevima norme HACCP Codex Alimentarius, Moslavina d.o.o. Kutina dobila je certifikat za sustav upravljanja sigurnošću vode za piće.
Certifikat je važeći do 27.2. 2011., a do tog datuma, svake godine ista će certifikacijska kuća obavljati nadzorne audite s ciljem potvrde da je sustav upravljanja uspostavljen i primijenjen u skladu sa zahtjevima standarda.
Sredinom 2006. godine započelo je uvođenje sustava upravljanja sigurnošću hranom za djelatnost i pružanje usluge vodoopskrbe s obzirom da se voda za javnu opskrbu stanovništva smatra hranom u skladu s hrvatskim propisom.
Uslugom vodoopskrbe obuhvaćen je cjelovit postupak osiguravanja isporuke zdravstveno ispravne vode za piće od njezina zahvaćanja, dezinfekcije, skladištenja do distribucije sustavom javne vodoopskrbe.
Za uvođenje sustava, njegovo održavanje i poboljšanje zadužen je tim djelatnika, njih ukupno šest, stručnih u svojem području djelatnosti i pružanju usluge vodoopskrbe.
Norma HACCP-analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka uz dodatne preduvjetne programe osigurava kvalitetnu kontrolu u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi od izvora do krajnjeg korisnika, potrošača.
Uvođenjem sustava dokumentirane su, identificirane i analizirane specifične opasnosti te utvrđene preventivne mjere kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne vode za piće uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru, a ujedno potvrđuje sigurnost u isporuci zdravstveno ispravne vode za piće.