Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: INFORMACIJE » Skupština i Nadzorni odbor

 

malaISO22000.jpg

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dnevni redovi sjednica skupštine društva (te u nastavku izvještaji sa sjednica):

09.09.2013.

19.11.2013.

30.12.2013.

19.02.2014.

14.03.2014. - izvještaj 

01.04.2014. - izvještaj

08.04.2014. - izvještaj

16.06.2014. - izvještaj

28.11.2014. +dopuna - izvještaj

01.04.2015. - izvještaj

20.05.2015. (odgoda za 26.05.) - izvještaj

05.11.2015. - izvještaj

29.04.2016. - izvještaj

03.08.2016. - izvještaj

26.10.2016. - izvještaj

08.03.2017. - izvještaj

28.04.2017. - izvještaj

06.09.2017. - izvještaj

28.12.2017. - izvještaj

26.04.2018. - izvještaj

27.12.2018. - izvještaj

22.02.2019. - izvještaj

29.03.2019. - odluke

23.04.2019. - odluke

29.04.2019. - odluke

11.06.2019. - odluke

18.07.2019. - odluke

26.07.2019. - odluke

26.08.2019. - odluke

30.09.2019. - dopuna - odluke

31.10.2019. - odluke

11.12.2019. - odluke

Više... 6.11.2019.
NADZORNI ODBOR

Dnevni redovi sjednica nadzornog odbora (te u nastavku izvještaji sa sjednica):

94. sjednica (11.07.2013.)

95. sjednica (09.09.2013.)

96. sjednica (23.09.2013.)

97. sjednica (18.11.2013.)

98. sjednica (30.12.2013.)

99. sjednica (19.02.2014.)

100. sjednica (22.04.2014.) - izvještaj

101. sjednica (16.06.2014.) - izvještaj

102. sjednica (28.10.2014.) - izvještaj

103. sjednica (28.11.2014.) - izvještaj

104. sjednica (12.02.2015.) - izvještaj

105. sjednica (08.04.2015.) - izvještaj

106. sjednica (20.05.2015.) - izvještaj

107. sjednica (05.11.2015.) - izvještaj

108. sjednica (29.01.2016.) - izvještaj

109. sjednica (24.03.2016.) - izvještaj

110. sjednica (29.04.2016.) - izvještaj

111. sjednica (14.06.2016.) - izvještaj

112. sjednica (03.08.2016.) - izvještaj

113. sjednica (26.10.2016.) - izvještaj

114. sjednica (30.01.2017.) - izvještaj

115. sjednica (08.03.2017.) - izvještaj

116. sjednica (28.04.2017.) - izvještaj

117. sjednica (16.10.2017.) - izvještaj

118. sjednica (28.12.2017.) - izvještaj

119. sjednica (26.03.2018.) - izvještaj

120. sjednica (26.04.2018.) - izvještaj

121. sjednica (25.10.2018.) - izvještaj

122. sjednica (21.12.2018.) - izvještaj

123. sjednica (03.01.2019.) - izvještaj

124. sjednica (31.01.2019.) - izvještaj

125. sjednica (22.02.2019.) - izvještaj

126. sjednica (29.03.2019.) - odluke

127. sjednica (23.04.2019.) - odluke

128. sjednica (29.04.2019.) - odluke

129. sjednica (10.06.2019.) - odluke

130. sjednica (26.07.2019.) - odluke

131. sjednica (30.09.2019.) - odluke

132. sjednica (11.12.2019.) - odluke

Više... 10.10.2019.

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login